API og integrationer

Det er muligt at integrere Evovia med andre systemer via et såkaldt API.

API – automatisk integration med jeres stamdata
Evovia har et åbent API (læs mere her, version 3). Det stiller vi gratis til rådighed for dem, der gerne vil integrere til egne data. Ideen er så, at man selv programmerer sig op mod vores åbne API.

Vi har en række kunder, som kører på den måde via API – nogle også med Single Sign On.

Skal vi ind og med vores IT-kompetencer bidrage med at få det etableret, og det gør vi gerne - men så koster det vores tid.

Et engangsbeløb på 2.999 kr.

Dette beløb dækker projektledelse i vores ende og op til max 8 timer fra vores IT-teknikere. Ved anvendelse af flere timer sker det efter faktura. Se prislisten her.

Hvis det skal afvikles via en virtuel robot hos os – som det har vist sig hensigtsmæssig i flere situationer – så koster dette et engangsbeløb på 5000 kr. samt 199 kr. pr. måned, som opkræves en gang årligt sammen med jeres årslicens.

Det dækker den arbejdstid, vi skal anvende for at opdatere og overvåge robotten med alle data.

Til gengæld sparer I som kunder en masse tid.

Processen ved API-integration

  • Vi bygger et RESTful API i JSON format.
  • De tre tilgængelige ressourcer er afdeling (departments), teams og medarbejdere (employees), da det er de elementer, der skal bruges til at vedligeholde en organisation.
  • Det er muligt at foretage udvalgte handlinger f.eks. en sygemelding på en medarbejder.
  • Alle URL’s har et felt (mus_module), der skal erstattes med det modul, man vil operere i. Det vil altid være core, når der skal opereres på organisationsdata.
  • Det er muligt at vedligeholde medarbejderdata (employees) via API’et og organisationsstruktur i Evovia manuelt.

Kontakt gerne support for at høre nærmere, så kan de sætte jer i forbindelse med en af vores IT-udviklere.

Se nærmere på API'et her: https://api.secure.evovia.com (version 3)