Optagelse af webinar

Trivselsmålinger, der øger jobtilfredshed

Forskning viser, at der er en tæt sammenhæng mellem jobtilfredshed og organisatoriske resultater - og måske er det derfor, der måles trivsel som aldrig før på de danske arbejdspladser.

Medarbejdere i et godt miljø og med et klart fokus på attraktive målsætninger leverer bedre resultater end medarbejdere, der bruger energi på at være usikre på deres opgaver eller har problemer med forholdet til kollegaer eller ledelse.

Når dine medarbejdere har det godt i organisationen, er der desuden større sandsynlighed for, at de bliver i organisationen i længere tid.

Der er altså al mulig grund til at arbejde målrettet med medarbejdernes trivsel, men alt for mange trivselsmålinger måler ikke på noget brugbart, og resultaterne bliver ikke omsat til konkret handling. 

Det får du ud af webinaret

På dette webinar tager vi udgangspunkt i forskning på området og giver helt konkrete råd til, hvordan måling af trivsel faktisk kan bruges til at øge jobtilfredsheden.

  • Hvilke temaer en trivselsmåling kan og bør berøre
  • Hvordan du fortolker og prioriterer undersøgelsens resultater og skaber forudsætning for konkret handling
  • Hvorfor opfølgning er altafgørende, og hvordan du kan sikre det i praksis

Til sidst viser vi, hvordan du nemt kan bruge Evovias survey-redskab til at håndtere din organisations trivselsmålinger – og hvordan du med konkrete aftaler kan bruge redskabet til at kickstarte den vigtige opfølgning.

Webinaret henvender sig både til HR og ledere.

Oplægsholdere:

Jørgen_Farve Joachim_Farve-1

Jørgen Skovhus Haunstrup
Udviklingsdirektør &
partner i Evovia

Joachim Langagergaard
Direktør & partner i Evovia

 

Tid og sted:
Webinaret blev holdt 24. august 2023 - ved at udfylde formularen får du adgang til optagelsen.

Få optagelsen af webinaret