Lav handleplaner og aftaler til surveys

Hvis den rapportansvarlige har givet adgang til det, kan du som leder lave en handleplan på baggrund af en survey.

1. Du modtager en mail om, at en survey er afsluttet, og du nu kan se resultatet. Følg enten linket direkte i mailen for at komme til din survey eller åben survey-redskabet og klik på survey-navnet. 

gå til survey

 

2. Her kan du se de teams, du kan lave gruppereferat/handleplan for (rød pil) samt dine muligheder for at trække statistikker (gul pil). 

survey rapport

 

3. Start med at trække en statistik for fx et team. Ving af i boksen 'Team', så den foldes ud:

 1. Skriv teamnavnet.
 2. Vælg om der skal trækkes statistik for bestemte spørgsmål. Skriver du ikke noget, trækkes der statistik for alle spørgsmål. 
 3. Vælg om der skal indgå et gennemsnit (intet, automatisk eller manuelt). 
 4. Dan en PDF-fil med statistikken. 

træk rapport survey

 

4. I dette eksempel vises den gennemsnitlige besvarelse i teamet 'Udvikling' (blå søjle) sammenlignet med gennemsnittet for hele organisationen (gul søjle). 

statistik pdf

 

 

5. Sidste side i PDF'en viser en fordelingsgraf, hvor du kan se, hvordan svarene fordeler sig, samt hvor mange der har undladt at svare på et bestemt spørgsmål. 

fordelingsscore survey

 

 

Dialog og handleplan

Du kan vælge at lave en handleplan på baggrund af din survey. Vi anbefaler, at du indkalder dine medarbejdere til et møde, hvor I kan drøfte undersøgelsen/målingen og tale om, hvad I kan gøre for at imødekomme nogle af de udfordringer, der måtte være. I kan i fællesskab lave et referat.

 

6. Gå til survey-forsiden og klik på undersøgelsen. 

handleplan

 

7. Klik derefter på teamnavnet for at åbne gruppereferatet. 

klik på team

 

8. Her ser du alle spørgsmålene – og gennemsnittet for teamet (her sammenlagt team) på hvert spørgsmål (rød pil), her er det 5,2.gennemsnit for alle sammenlagte teams survey

 

9. Hvis I bliver enige om, at der bør laves en handlingsplan på et spørgsmål, så klik taleboblen (gul pil) for at åbne dialogredskabet.

 • Referat (rød pil): Her kan du skrive referat. Referatet gemmes automatisk. Det sendes først til medarbejderne, når du klikker på 'Afslut og send svar' i bunden af skemaet'.
 • Ny aftale (lilla pil): Opret en ny aftale.
 • Se aftaler (grøn pil): Her har du et overblik over alle aftaler oprettet under dette spørgsmål. 

aftaler og handleplan survey

Referatet kan ses af leder og medarbejdere i teamet.

Aftaler kan altid ses af leder, overordnede chefer og eventuelt HR.

 

10. Når du laver en aftale, har du følgende muligheder:

 1. Tilføj en beskrivelse af aftalen.
 2. Vælg en prioritet.
 3. Vælg en deadline. Der sendes opfølgningsmails ud ved denne deadline, hvis ikke aftalen er afsluttet.
 4. Vælg en ansvarlig for aftalen. Vælg blandt alle medarbejderne i teamet.
 5. Klik på Gem for at oprette aftalen. 
  aftale survey

 

11. Når referatet er færdigt, kan du give det et navn og afslutte det, hvorefter det sendes til alle deltagerne. 

gem handleplan survey