1. Supportcenter
 2. Arbejdspladsvurdering (APV)

Statistik for processen i APV

Som ansvarlig kan du få et overblik over processen i organisationens APV-dialoger.

F.eks. kan den enkelte ansvarlige se, hvor mange APV-samtaler der er holdt i hans/hendes eget team. Samtidig vil øverste chef, HR eller afdelingsledere/-administratorer kunne se, hvor mange samtaler der holdes i de forskellige afdelinger og teams i hele organisationen.  

 

1. Åbn processtatistik

Start med at gå til APV-modulet og klik på ’Menu’. Her vælger du fanen ’Processtatistik'.

APV processtatistik

 

2. Oversigt

Her har du forskellige muligheder for at trække statistik.

1: Vælg start dato og se statistik efter denne dato.

2: Vælg dato og se seneste gruppereferat før denne dato.

3: Vælg team eller afdeling. Leder kan se statistik for sit eget team. Har du statistikrettigheder i den øverste organisation (dvs. afdelingsadministrator, øverste chef eller HR), kan du søge statistik i hele organisationen.

4: Søg.

5: Her finder du statistikken. Brug baren i bunden eller de grønne pile til at scrolle til siden, så alle tal bliver synlige.

6: Download til Excel

7: Scroll til side.

 

Kolonner i processtatistikken:

1: Leder: Navn på lederen af teamet.

2: Medarbejdere: Antal af medarbejdere i teamet. 

3: Startdato for dialog: Dato for opstart af APV.

4: Dato for seneste handlingsplan: Dato for seneste gruppereferat. Linjen bliver gul hvis der ikke ligger et gruppereferat efter den søgte dato.

5: Gruppereferater: Antal afsluttede gruppereferater.

6: Skema modtaget: Antal af udsendte spørgeskemaer.

7: Skema modtaget (%): Antal af udsendte spørgeskemaer i %.

8: Skema udfyldt: Antal udfyldte spørgeskemaer. 

9: Skema udfyldt (%): Antal udfyldte spørgeskemaer i %.

10: Oprettede aftaler: Antal af oprettede aftaler. 

11: Afsluttede aftaler: Antal af afsluttede aftaler. 

12: Afsluttede aftaler (%): Antal af afsluttede aftaler i %.

 

Du kan folde statistikken ud på pilene for at få yderligere overblik. APV udfold processtatistik

 

3. Se video

HubSpot Video

 

Note til statistikken

Medarbejdere

 • Antal i teamet opdateres løbende når der tilføjes eller fjernes en medarbejder i APV-organisationen. 

Startdato for dialog

 • Startdato er den dato hvor spørgeskemaet er sendt til medarbejderne.

Skema udfyldt

 • Et udfyldt og afsluttet skema tæller med i statistikken, selvom det bliver låst op.
 • Stopper eller flytter en medarbejder team efter at medarbejderen har udfyldt spørgeskemaet tæller det ikke med i statistikken. Antallet i kolonnen nedjusteres  automatisk.

Oprettede aftaler

 • Både aftaler oprettet individuelt og i gruppereferatet tæller med i statistikken.

Afsluttede aftaler

 • Åbnes en afsluttet aftale opdateres statistikken automatisk, således at aftalen kun tæller med i kolonnen 'Oprettede aftaler'.

Aftaler oprettet individuelt

 • Når en medarbejder flytter team tæller de individuelle aftaler med i statistikken for det 'gamle' team, selvom det er den nye leder og medarbejderen der har adgang til aftalen.
 • Når en medarbejder stopper, afsluttes de individuelle aftaler, og tæller i statistikken som afsluttede aftaler. 

Aftaler oprettet i gruppereferatet

 • Når en medarbejder ansvarlig for en aftale oprettet i gruppereferatet flytter team, tæller aftalen fortsat med i statistikken i det 'gamle' team, selvom medarbejderen fortsat er ansvarlig for aftalen.
 • Når en medarbejder som er ansvarlig for en aftale oprettet i gruppereferatet stopper er aftalen fortsat aktiv og tæller med i statistikken under "Oprettede aftaler".