1. Supportcenter
  2. Medarbejderudvikling (MUS)

Statistik for processen i MUS

Som ansvarlig kan du få et overblik over processen i organisationens MUS-samtaler.

F.eks. kan den enkelte leder se, hvor mange MUS-samtaler der er holdt i hans/hendes eget team. Samtidig vil øverste chef, HR eller afdelingsledere/-administratorer kunne se, hvor mange MUS-samtaler der holdes i de forskellige afdelinger og teams i hele organisationen.

 

1. Åbn processtatistik

Start med at gå til MUS-redskabet og klik på ’Menu’. Her vælger du fanen ’Processtatistik’ (rød pil).

 

2. Søg i processtatistik

Her har du forskellige muligheder for at trække statistik.

1) Vælg start- og slutdato for at se statistik for dette datointerval. Bemærk at alle data fra MUS-samtaler, hvor dialog-runden er startet op inden for dette interval, tæller med. Ser du på intervallet fra f.eks. hele marts vil referater for april tælle med, hvis dialogen blev oprettet i marts.

2) Vælg den afdeling, du gerne vil se statistik for. Har du statistikrettigheder i den øverste organisation (dvs. afdelingsadministrator, øverste chef eller HR), kan du også vælge at søge på en ansvarlig leder.

3) Klik på bjælken for at få statistikken frem.

4) Her finder du statistikken. Brug baren i bunden eller de grønne pile til at scrolle til siden, så alle tal bliver synlige.

5) Download til Excel.

6) Scroll til side.

 

Kolonner i processtatistikken:

1: Leder: Navn på lederen af teamet.

2: Medarbejdere: Antal medarbejdere i teamet pr. dagsdato.

3: Skema modtaget: Antal af udsendte MUS-spørgeskemaer.

4: Skema modtaget (%): Antal af udsendte MUS-spørgeskemaer i %.

5: Skema udfyldt: Antal udfyldte spørgeskemaer. 

6: Skema udfyldt (%): Antal udfyldte spørgeskemaer i %.

7: Referat afsluttet: Antal afsluttede referater.

8: Referat afsluttet (%): Antal afsluttede referater i %.

9: Oprettede aftaler: Antal af oprettede aftaler. 

10: Afsluttede aftaler: Antal af afsluttede aftaler. 

11: Afsluttede aftaler (%): Antal af afsluttede aftaler i %.

 

3. Se video

Du kan klikke rundt i statistikken for at komme til det ønskede billede.

HubSpot Video

 

 

Note til statistikken

Medarbejdere

  • Antallet i teamet opdateres løbende når der tilføjes eller fjernes en medarbejder i hovedorganisationen. 

Skema udfyldt

  • Et udfyldt og afsluttet skema tæller med i statistikken, selvom det bliver låst op.
  • Stopper eller flytter en medarbejder team efter at medarbejderen har udfyldt spørgeskemaet tæller det ikke med i statistikken. Antallet i kolonnen nedjusteres  automatisk.

Afsluttede aftaler

  • Åbnes en afsluttet aftale opdateres statistikken automatisk, således at aftalen kun tæller med i kolonnen 'Oprettede aftaler'.

Aftaler, når medarbejder flytter team eller stopper

  • Når en medarbejder stopper tæller aftaler ikke med i statistikken. Antallet i kolonnerne Oprettede aftaler og Afsluttede aftaler nedjusteres automatisk.
  • Når en medarbejder flytter team tæller aftaler ikke med i statistikken på det gamle eller det nye team. Antallet i kolonnerne Oprettede aftaler og Afsluttede aftaler nedjusteres automatisk.