Sådan udsender du intern survey

Få hjælp til at starte og administrere survey

 1. Gå til redskabet via forsiden.

Har du ikke adgang til survey? Følg denne vejledning til opsætning af survey. 

survey forside

 

2. På forsiden har du følgende muligheder:

 • Rød pil: Se tidligere/igangværende survey
 • Grøn pil: Gå til alle dine aftaler i survey.
 • Gul pil: Opret en ny survey

survey overblik

Start en survey

3. Første step er at oprette/redigere en spørgeramme. Gå til 'Opsætning' i venstre side. 

 

4. Gå til fanen 'Survey' og vælg 'Se og rediger spørgerammer'. 

rediger spørgeramme

Læs vores generelle vejledning til opsætning af spørgerammer.

Har du brug for sparring, eller vil du gerne have indlæst vores standardspørgerammer, kan du skrive en mail til support@evovia.com eller ringe på tlf.. 8675 1242. 

 

5. Når spørgerammen er på plads, kan undersøgelsen sættes i gang. Klik på '+ Ny survey'. 

ny survey


6. Herefter skal du vælge, om du vil lave en intern survey, som bygges op ud fra Hovedorganisationen, eller om du vil lave en ekstern survey, hvor du selv opretter organisationen og tilføjer deltagere.

Den interne survey er oplagt at bruge til trivselsundersøgelser blandt medarbejderne, mens den eksterne survey fx kan bruges til kundetilfredshedsundersøgelser eller undersøgelser blandt eksterne parter.

I denne vejledning beskrives den interne survey. Se vejledningen til den eksterne survey her.

vælg intern survey

 

7. Herefter skal du tage stilling til følgende:

1) Vælg den afdeling, der skal laves en survey for (OBS der skal minimum være 4 deltagere i hele  undersøgelsen). 

2) Vælg den spørgeramme, der skal bruges.

3) Vælg om din survey skal være anonym eller ikke-anonym for den rapportansvarlige. Rapporten vil automatisk være anonym for alle andre i organisationen. Skal den være anonym for den rapportansvarlige, skal du vinge boksen af.

4) Klik på 'Opret' for at fortsætte. 

udfyld info

 

8. Bagefter kan du udfylde flere detaljer: 

1) Giv din survey et navn.

2) Vælg startdato.
 • Dagsdato eller tidligere kan ikke vælges, men fra i morgen og fremefter.
 • Survey sendes ud om natten og ligger klar til medarbejderen om morgenen.

3) Vælg slutdato.

4) Skriv en tekst, som indgår i den mail, der sendes ud til medarbejderne. Hvis du ikke ønsker at tilføje en særlig tekst til mailen til medarbejderne, skal du slette det, som står i feltet, så det er tomt.

5) Vælg om lederne skal have adgang til statistikkerne for deres afdelinger. 

6) Hvis du vælger, at lederne kan se statistikker, får du mulighed for at skrive en tekst, som sendes ud med den mail, der sendes til lederen, når din survey er afsluttet.  

7) Afslut ved at klikke på 'Gem'. 

detaljer om survey

 

9. Spørgeskemaet sendes automatisk ud til deltagerne på den valgte startdato. 

Inden surveyen sendes ud kan der redigeres i hvem der skal modtage survey.

 • Gul pil: Klik på teamikonet for at folde teamet ud.
 • Grøn pil: Her kan du fjerne enkelte medarbejdere ved at klikke på skraldespanden.
 • Rød pil: Du kan slette et helt team ved at klikke på skraldespanden ud for selve teamet.
 • Lilla pile: Fortryder du sletningen, kan du tilføje en medarbejder eller et team, ved at klikke på plusset.

  Tilføjelse af medarbejder til survey

  • Indtil startdatoen kan medarbejdere eller team fjernes, hvis de ikke skal med i undersøgelsen.
  • Efter startdatoen kan medarbejdere tilføjes, men ikke fjernes.
  • Efter startdatoen kan medarbejdere i udeladte teams ikke tilføjes til denne survey.

   


  10. Rediger og giv adgang

  Under Menu er der følgende muligheder:

  • Grå pil: Redigér opsætningen af undersøgelsen - fx udsendelsesdato - gøres via 'Menu'-knappen og 'Rediger'(grå pil). 
  • Blå pil: Inddrag kollegaer kun til denne survey. Giver fuld adgang til at administrerer survey og se besvarelser. Efter startdato kan en kollega ikke inddrages.
  • Pink pil: Inddrag kollegaer til statistik fra denne survey. Er medarbejderen ikke leder kræver det også inddragelsen 'Statistik og aftaler (Survey) - Se mere i vejledningen Vælg afdelingsadministrator
  • Gul pil: Se oversigten af teams i survey.

   

   

  11: Giv en kollega adgang til survey eller statistik.

  • Vælg enten 'Adgang til survey' eller 'Adgang til statistik' under Menu
  • Personen søges frem (1) og vælg herefter "Giv adgang" (2)
  • Grøn pil: Se hvem der er inddraget til denne survey

  inddrag til survey

   

   

  12. Når survey er startet, kan du følge med i, hvor mange der har svaret (rød pil). Den gule advarselstrekant til højre advarer om, at der ikke er nok besvarelser i teamet til at bevare anonymiteten.

  survey mangler besvarelser

   

   

  13. Mens survey er i gang, har du flere muligheder:

  • Rød pil: Se hvor mange der har svaret i de enkelte teams.
  • Grøn pil: Rediger survey
  • Blå pil: Se hvem der har adgang til survey.
  • Pink pil: Inddrag kollegaer til statistik fra denne survey. Er medarbejderen ikke leder kræver det også inddragelsen 'Statistik og aftaler (Survey) - Se mere i vejledningen Vælg afdelingsadministrator
  • Gul pil: Se oversigten af teams i survey.
  • Grå pil: Send remindermails til dem, der endnu ikke har svaret.  
  • Lilla pil: Når survey afsluttes, er der ikke flere, der kan besvare skemaet. Læs hvordan survey afsluttes i vejledningen Afslut survey