Afslut survey

Sådan afslutter du en survey

  1. Stop for modtagelse af svar

  Før der kan trækkes rapporter, skal survey lukkes, så der ikke modtages flere svar. Klik på "Menu" (rød pil) og klik på "Stop for modtagelse af svar" (grøn pil).

   

  Herefter sættes flueben i 'Ja! Jeg vil ikke modtage flere svar! (1) og klik på 'Stop for modtagelse af svar' (2).

   

  2. Flet team

  Når du har lukket for modtagelse af svar, skal du forholde dig til anonymiteten. De teams med advarselsikonet ud for opnår ikke anonymitet, da der er færre end fire personer, der har svaret. 

  Teamet slås sammen med et andet team, så der minimum er fire besvarelser (rød pil).  

  flet survey teams

   

  3. Se hvordan teams slås sammen

  I nedenstående tilfælde slås alle ledergrupperne sammen til ét team mens de to teams 'Salg' og 'Marketing' samles. 

  Se hvordan i denne video.

  HubSpot Video

   


  4. Afslut undersøgelsen

  Når alle teams indeholder mindst 4 besvarelser lukkes Survey. 

    Vælg "Afslut undersøgelsen" under "Menu".

    

   I de tilfælde hvor 2 eller flere teams slås sammen, fremgår teams navnene i referatet.

   referat survey sammenlagt teams

    

    

   5. Send statistik til lederne

   Blev der i opsætningen af Survey valgt 'Adgang til rapport for ledere' er det muligt for personer med adgang til Survey at trække rapporterne inden lederne får adgang. 


    

   6. Træk rapporter

   Når alle teams opfylder kravet om anonymitet og survey er lukket, kan der trækkes en rapport.

   1. Vælg om der skal trækkes rapport for afdelinger eller teams.
   2. Vælg de specifikke afdelinger eller teams.
   3. Vælg om der skal trækkes rapport på bestemte spørgsmål. Vælger du ikke nogen, trækkes der rapport på alle spørgsmålene i den valgte spørgeramme. 
   4. Vælg om der skal indgå et gennemsnit. Vælg mellem intet, automatisk eller manuelt gennemsnit. 
   5. Vælg en anden survey og sammenlign med den aktuelle survey.
   6. Dan en PDF-fil med rapporten.  

    

    

   7. Rapporten viser besvarelserne i en graf.

   survey pdf

    

   Nederst i rapporten ser du en oversigt over, hvordan svarene fordeler sig, samt hvor mange der har undladt at svare. 

   survey pdf 2   Er du inddraget til at se besvarelserne kan data fra survey eksporteres til en Excel fil, som indeholder kommentarerne fra surveyen. Læs mere i vejledningen Find kommentarerne fra survey.

   Hvis den rapportansvarlige har givet adgang til det, kan du som leder lave en handleplan på baggrund af surveyen. Læs mere i vejledningen Lav handleplaner og aftaler til surveys.