Alt du bør vide om mus-samtalen

Guide til den gode MUS-samtale

De fleste ledere og medarbejdere har på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv deltaget i en MUS-samtale. En samtale, hvor leder og medarbejder har taget en temperatur på arbejdssituationen det forgangne år og ser fremad mod næste års arbejde.

Vi oplever af og til, at ledere og medarbejdere er kørt trætte i den originale medarbejderudviklingssamtale – enten fordi udbyttet af samtalen ikke er godt nok, at aftaler alligevel ikke overholdes, eller at manglende forberedelse drejer samtalen i vidt forskellige retninger. Hos nogle opfattes samtalen sågar som en pligt, som ”hellere må holdes for en god ordens skyld”.

I denne guide puster vi nyt liv i MUS-samtalen og viser, hvordan du som leder sikrer, at både du, organisationen og naturligvis medarbejderen får et godt udbytte fra samtalen. Samtidig illustrerer vi, hvordan du griber det an både før, under og efter.

Du kan også hente guiden, så du altid har den ved hånden og kan bruge den til at løfte udbyttet af MUS-dialogerne.

pexels-edmond-dantès-4339910-1

Hvad er en MUS-samtale?

En medarbejderudviklingssamtal (MUS) er en dialog mellem medarbejderen og den nærmeste leder om en fælles retning for udvikling. Typisk holdes samtalen en gang om året, men den kan også holdes hvert halve år, eller hvert kvartal. I så fald kaldes den ofte en MINI MUS.  

Hos Evovia elsker vi at nørde ledelse, og MUS-samtalen er et område, vi har gravet særligt dybt i. Vores administrerende direktør Jørgen Skovhus Haunstrup har skrevet ph.d. i 2023 om udviklingsdialoger, som du kan læse mere om på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelses hjemmeside.

Forskningsprojektet førte også til, at Jørgen vandt prisen som Årets Upcoming HR-forsker 2024, der blev uddelt på HR Konferencen Cranet.

Forskningsprojektet data understreger, at man vitterligt kan opnå store effekter på medarbejderne, når man løfter niveauet for sine udviklingsdialoger, som eksempelvis MUS - og det gælder faktisk uanset om man har et skidt udgangspunktet, eller et godt udgangspunkt, der bliver endnu bedre.

Hvorfor skal du holde en
MUS-samtale som leder?

Vi kan starte med et citat fra den anderkende hollandske professor Bernhard Lievegoed:

"Ledelse er at skabe rammer og rum, der gør det muligt for den enkelte medarbejder 

- at udnytte sin viden, erfaring, kreativitet og fantasi på en måde, 

- der bringer virksomheden i retning af en tydelig vision, 

- og som giver den enkelte medarbejder livskvalitet."


En MUS-samtale holdes af flere grunde, og meget af det knytter sig til ovenstående citat. Først og fremmest er det vigtigt at få en fornemmelse af, om medarbejderen og virksomheden bevæger sig i samme retning. Er det lykkedes dig at formidle organisationens vision, så din medarbejder forstår sin altafgørende rolle i at nå visionens mål?

Dernæst er det en oplagt mulighed for at finde ud af, om din medarbejder trives i jobbet, på arbejdspladsen og med kollegaerne. Har medarbejderen de forudsætninger, det kræver, for at løse opgaverne? Mangler medarbejderen kompetencer? Og får medarbejderen opfyldt sine basale psykologiske behov for at kunne levere?

Og sidst men ikke mindst er medarbejderudviklingssamtalen et vigtigt redskab til at sikre fastholdelse. Du får nemlig et unikt indblik i din medarbejders situation og om det kræver handling fra dig og medarbejderen for at få medarbejderen til at blive i jobbet på længere sigt - og faktisk opleve en ledelse, der lever op til Bernhard Lievegoeds citat. 

Læse mere i vores blog:
Hvorfor bruge tid på MUS.

 

Hvor ofte bør du holde
MUS-samtaler?

De fleste organisationer afholder MUS én gang om året. Hos nogen ligger det fast hvert forår eller efterår. Hos andre afholdes de på medarbejdernes fødselsdage.

Det er dog vigtigt, at medarbejderudviklingen ikke kun begrænser sig til denne ene samtale.

Vi plejer at sige: ”Under MUS-samtalen aftaler vi, hvad vi skal tale om i løbet af året”. Det er nemlig en god idé at kombinere den årlige medarbejderudviklingssamtale med løbende 1:1-samtaler med faste intervaller – f.eks. hver uge eller hver måned.

Her må du dog være opmærksom på dine medarbejderes individuelle behov. Nogle er meget selvkørende og har brug for minimal feedback og planlægning, og har måske ikke brug for at mødes hver uge. Andre medarbejdere har mere behov for feedback, planlægning og fast struktur og vil nyde godt at jævnlige 1:1-møder.

 

pexels-edmond-dantès-4339910-1

MUS-samtale regler

En MUS-samtale er ikke lovpligtig. Som medarbejder har du ikke ret til en medarbejderudviklingssamtale, men i det offentlige er det ofte skrevet ind i overenskomsten - og dermed er en et krav. De fleste virksomheder afholder uanset regler denne type udviklingssamtaler, da det giver værdi både for ledere, medarbejdere og organisationer.

Hvad skal MUS-samtalen indeholde?

I vores optik bør MUS-samtalen indeholde fem overordnede temaer: Retning og mening, medinddragelse, kompetencer, relationer og ledelse. Du kan læse mere om hvert tema ved at folde bjælkerne ud nedenfor.

Få mere inspiration i vores blogs:
Visionsledelse - et vigtigt redskab i lederens værktøjskasse.
Hvad mennesker i en organisation har til fælles med æbletræer.
Dialogen om kompetenceafklaring og udvikling.

Spørgsmål til MUS-samtalen

Herunder kan du se, eksempler på spørgsmål MUS-samtalen kan indeholde fordelt på en række temaer.

De konkrete spørgsmål kan være formuleret på flere måder, men vi anbefaler, der er flere spørgsmål fra hver "kasse".

Retning og mening

Er medarbejderen glad for sit job og stolt af sin arbejdsplads? Er organisationens retning tydelig og inddragende? Og hvordan harmonerer det med medarbejderens egne værdier og udvikling? Spørgsmål som disse vil I komme omkring under temaet retning og mening. 

Dette emne knytter sig især til visionsledelse og det hjørne i Jan Tønnesvangs Vitaliseringskompas, der handler om at se meningen med jobbet.

Medinddragelse

Bliver du værdsat og anerkendt? Har du indflydelse på dine arbejdsforhold? Har du passende ansvar i dit job. Spørgsmål som disse er oplagte under temaet medinddragelse. 

Dette tema knytter sig især til hjørnerne tilhør og autonomi i Jan Tønnesvangs vitaliseringskompas, der handler om at høre til og at kunne være sig selv i jobbet. 

Kompetencer

Har du de nødvendige kompetencer? Udvikler du dig med dine arbejdsopgaver? Oplever du at bidrage til kerneopgaverne? 

Dette tema knytter sig især til hjørnerne mestring og mening i Jan Tønnesvangs vitaliseringskompas.

Relationer

Hvor god er du til at skabe relationer i afdelingen? Føler du dig værdsat af dine kolleger?

Denne type spørgsmål undersøger, om medarbejderen oplever at være en del af fællesskabet og blive anerkendt som den, han/hun er. Det knytter sig især til hjørnerne tilhør og autonomi i Jan Tønnesvangs Vitaliseringskompas.

Ledelse

Er din leder god til at sætte klare mål for afdelingen? Hvordan fungerer samarbejdet med din nærmeste leder? 

Forholdet mellem leder og medarbejder har stor betydning for, om medarbejderen trives i jobbet. Derfor kredser den sidste spørgsmålsgruppe netop om dette emne. 

Lederen får vigtig feedback fra medarbejderen og har mulighed for at imødekomme eventuelle udfordringer og arbejde med sin egen ledelsesudvikling.  

Sådan forbereder, afholder og følger du op på MUS-samtalen

FORBEREDELSE
FØR SAMTALEN
Sådan forbereder du MUS-samtalen

Inden du skal i gang med MUS-samtalerne, må du have helt styr på, hvem du skal have dialoger med, og hvad I skal tale om.

Derefter er det en rigtig god idé at lade medarbejderen besvare spørgsmålene forud for samtalen, så du kan se besvarelserne og forberede dig ud fra dem. 

Prøv at forestille dig, at du har inviteret en af dine medarbejdere til MUS, og I sidder over for hinanden på dit kontor. Måske spørger du vedkommende ”Hvordan synes du, det går?”. Din medarbejder rykker lidt på sig i stolen og svarer ”Det går fint”.

Så er samtalen i gang. Men hvordan kan du vide, hvad ”fint” betyder for din medarbejder? Og hvordan fører du samtalen videre herfra?

Kan medarbejderen derimod inden selve samtalen krydse af på en skala fra 1-6, om hvordan det går på arbejdspladsen, har du som leder mulighed for at få et indblik i, hvor godt medarbejderen egentlig synes det går. Og du kan forberede dig, hvis du får tilsendt svarene inden selve samtalen.

Det kan du bruge skala-spørgsmål til


Har din medarbejder kun svaret 2 til spørgsmålet, sender det et tydeligt signal om, at der er noget, I skal tale om. Har din medarbejder svaret 4 ud af 6 til spørgsmålet ”Hvor stolt er du af din arbejdsplads?”, er det okay men måske ikke helt godt. Men svarede vedkommende derimod 2 ved sidste MUS-samtale, er 4 til gengæld en tydelig forbedring. Der er stadigvæk plads til fremskridt, men det kan I så tage en videre dialog om.

En anden medarbejder har måske svaret 6 de sidste to år til spørgsmålet ”Er du glad for dit job?”, men svarer denne gang kun 5. Den opmærksomme leder vil i sammenligningen lægge mærke til, at entusiasmen for arbejdet har ændret sig – og det må leder og medarbejder så tage en snak om til samtalen.

Forberedelse sikrer retning for dialogen


Ved at have denne forberedelse hos både leder og medarbejder inden selve samtalen, sikrer du, at samtalen kredser om de emner, det giver mening at komme omkring. I undgår situationer, hvor I begge har forberedt to vidt forskellige agendaer og dermed risikerer at brænde inde med vigtige pointer. Ved at give medarbejderen mulighed for at forberede sig på forhånd, kan vedkommende skrive sine svar og ønsker til dialogen, så du er forberedt på, hvad I skal tale om.

Dermed vil samtalen blive dybere samt give mere mening for begge parter. I vil også opleve, at det bliver nemmere at lave konkrete aftaler for det fremtidige arbejde, fordi I ved, hvor der er plads til forbedringer.

Som leder har du forberedt dig på organisationens vision og medarbejderens rolle samt behovet for kompetenceudvikling, mens medarbejderen har forholdt sig til sin nuværende arbejdssituation og ønsker til forbedring og udvikling af kompetencer.

Inspiration til forberedelse - også som medarbejder
shutterstock_1613073220-1
shutterstock_1868189920-1
shutterstock_1443633287-1
a (4) AFHOLDELSE
UNDER SAMTALEN
Sådan afholder du MUS-samtalen

En medarbejderudviklingssamtale skal gerne være en åben og nysgerrig dialog, hvor lederen forsøger at spore sig ind på, hvor medarbejderen er.

Professor Jan Tønnesvang opererer også med et ”looking at” og et ”looking as”. Altså om jeg som leder ser på medarbejderen, eller om jeg søger at se som medarbejderen. Når jeg bruger ”looking at”, er jeg optaget af, hvad jeg kan se fra mit eget perspektiv, hvad jeg kan måle og sanse på mine præmisser. Jeg er optaget af sammenlignelighed, objektive iagttagelser, etc.

Når jeg bruger ”looking as”, er jeg optaget af at se verden fra den andens perspektiv. Jeg er nysgerrig på, hvilke præmisser den anden måler, sanser og oplever på. Jeg er optaget af det unikke, som den andens subjektive iagttagelser kan tilføre samtalen.

Hvorfor er det væsentligt at anlægge et ”looking as” perspektiv?

Ledelse handler om at skabe forandringer. Det handler også om at flytte mennesker på den ene eller anden måde. Ikke mindst i medarbejderudviklingen. Vil man gerne lykkes i rollen som leder, bør man lytte efter et af Kierkegaards mest berømte citater om, at ”man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”, (Søren Kierkegaard, s 568).

Udgangspunktet må altså være, at man som leder lykkes med at sætte sig i medarbejderens sted. Selvom der foreligger masser af informationer om et andet menneske, der giver lederen gode indsigter, vil man ikke kunne flytte vedkommende, før man ”forstår det, han forstår”, som Kierkegaard udtrykker det.

Læs mere i denne blog
shutterstock_1613073220-1
shutterstock_1868189920-1
shutterstock_1443633287-1
Evovia_Icon_Lederevaluering OPFØLGNING
EFTER SAMTALEN
Sådan følger du op på MUS-samtalen

Som vi nævnte tidligere, er MUS-samtalen den dialog, der sparker kommende års udviklingsarbejde og fokusområder i gang. Det er altså her, I aftaler, hvad I skal tale om fremadrettet.

Det kan være en god idé at sætte system i opfølgningen, så I sikrer den løbende udvikling i hverdagen, hvor driften ellers hurtigt kan komme til at tage al fokus.

Vi anbefaler, at leder og medarbejder holder løbende 1:1-samtaler om drift og udvikling. Lav eventuelt en fast spørgeramme, så I kommer omkring udviklingsområderne, virksomhedens vision og den aftalte retning for arbejdet.

Data giver dig indsigt
Hvis dit MUS-system er digitalt eller på anden måde giver dig sammenlignelige data, kan du trække statistikker for dine medarbejderudviklingssamtaler.

Du kan fx sammenligne dine data med øvrige afdelinger og se, om der er nogle områder, der kræver særlig opmærksomhed. Eller måske ser du en opadgående eller nedadgående tendens i sammenligningen med dine tidligere medarbejderudviklingssamtaler.

Denne viden kan være gavnlig i forhold til at vurdere, om I bevæger jer i den rigtige retning, om medarbejderne trives, udvikles og bliver i organisationen.

Læs mere i denne blog
shutterstock_1613073220-1
shutterstock_1868189920-1
shutterstock_1443633287-1
FØR SAMTALEN
Sådan forbereder du MUS-samtalen

Inden du skal i gang med MUS-samtalerne, må du have helt styr på, hvem du skal have dialoger med, og hvad I skal tale om.

Derefter er det en rigtig god idé at lade medarbejderen besvare spørgsmålene forud for samtalen, så du kan se besvarelserne og forberede dig ud fra dem. 

Prøv at forestille dig, at du har inviteret en af dine medarbejdere til MUS, og I sidder over for hinanden på dit kontor. Måske spørger du vedkommende ”Hvordan synes du, det går?”. Din medarbejder rykker lidt på sig i stolen og svarer ”Det går fint”.

Så er samtalen i gang. Men hvordan kan du vide, hvad ”fint” betyder for din medarbejder? Og hvordan fører du samtalen videre herfra?

Kan medarbejderen derimod inden selve samtalen krydse af på en skala fra 1-6, om hvordan det går på arbejdspladsen, har du som leder mulighed for at få et indblik i, hvor godt medarbejderen egentlig synes det går. Og du kan forberede dig, hvis du får tilsendt svarene inden selve samtalen.

Det kan du bruge skala-spørgsmål til


Har din medarbejder kun svaret 2 til spørgsmålet, sender det et tydeligt signal om, at der er noget, I skal tale om. Har din medarbejder svaret 4 ud af 6 til spørgsmålet ”Hvor stolt er du af din arbejdsplads?”, er det okay men måske ikke helt godt. Men svarede vedkommende derimod 2 ved sidste MUS-samtale, er 4 til gengæld en tydelig forbedring. Der er stadigvæk plads til fremskridt, men det kan I så tage en videre dialog om.

En anden medarbejder har måske svaret 6 de sidste to år til spørgsmålet ”Er du glad for dit job?”, men svarer denne gang kun 5. Den opmærksomme leder vil i sammenligningen lægge mærke til, at entusiasmen for arbejdet har ændret sig – og det må leder og medarbejder så tage en snak om til samtalen.

Forberedelse sikrer retning for dialogen


Ved at have denne forberedelse hos både leder og medarbejder inden selve samtalen, sikrer du, at samtalen kredser om de emner, det giver mening at komme omkring. I undgår situationer, hvor I begge har forberedt to vidt forskellige agendaer og dermed risikerer at brænde inde med vigtige pointer. Ved at give medarbejderen mulighed for at forberede sig på forhånd, kan vedkommende skrive sine svar og ønsker til dialogen, så du er forberedt på, hvad I skal tale om.

Dermed vil samtalen blive dybere samt give mere mening for begge parter. I vil også opleve, at det bliver nemmere at lave konkrete aftaler for det fremtidige arbejde, fordi I ved, hvor der er plads til forbedringer.

Som leder har du forberedt dig på organisationens vision og medarbejderens rolle samt behovet for kompetenceudvikling, mens medarbejderen har forholdt sig til sin nuværende arbejdssituation og ønsker til forbedring og udvikling af kompetencer.

Inspiration til forberedelse - også som medarbejder
UNDER SAMTALEN
Sådan afholder du MUS-samtalen

En medarbejderudviklingssamtale skal gerne være en åben og nysgerrig dialog, hvor lederen forsøger at spore sig ind på, hvor medarbejderen er.

Professor Jan Tønnesvang opererer også med et ”looking at” og et ”looking as”. Altså om jeg som leder ser på medarbejderen, eller om jeg søger at se som medarbejderen. Når jeg bruger ”looking at”, er jeg optaget af, hvad jeg kan se fra mit eget perspektiv, hvad jeg kan måle og sanse på mine præmisser. Jeg er optaget af sammenlignelighed, objektive iagttagelser, etc.

Når jeg bruger ”looking as”, er jeg optaget af at se verden fra den andens perspektiv. Jeg er nysgerrig på, hvilke præmisser den anden måler, sanser og oplever på. Jeg er optaget af det unikke, som den andens subjektive iagttagelser kan tilføre samtalen.

Hvorfor er det væsentligt at anlægge et ”looking as” perspektiv?

Ledelse handler om at skabe forandringer. Det handler også om at flytte mennesker på den ene eller anden måde. Ikke mindst i medarbejderudviklingen. Vil man gerne lykkes i rollen som leder, bør man lytte efter et af Kierkegaards mest berømte citater om, at ”man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”, (Søren Kierkegaard, s 568).

Udgangspunktet må altså være, at man som leder lykkes med at sætte sig i medarbejderens sted. Selvom der foreligger masser af informationer om et andet menneske, der giver lederen gode indsigter, vil man ikke kunne flytte vedkommende, før man ”forstår det, han forstår”, som Kierkegaard udtrykker det.

Læs mere i denne blog
EFTER SAMTALEN
Sådan følger du op på MUS-samtalen

Som vi nævnte tidligere, er MUS-samtalen den dialog, der sparker kommende års udviklingsarbejde og fokusområder i gang. Det er altså her, I aftaler, hvad I skal tale om fremadrettet.

Det kan være en god idé at sætte system i opfølgningen, så I sikrer den løbende udvikling i hverdagen, hvor driften ellers hurtigt kan komme til at tage al fokus.

Vi anbefaler, at leder og medarbejder holder løbende 1:1-samtaler om drift og udvikling. Lav eventuelt en fast spørgeramme, så I kommer omkring udviklingsområderne, virksomhedens vision og den aftalte retning for arbejdet.

Data giver dig indsigt
Hvis dit MUS-system er digitalt eller på anden måde giver dig sammenlignelige data, kan du trække statistikker for dine medarbejderudviklingssamtaler.

Du kan fx sammenligne dine data med øvrige afdelinger og se, om der er nogle områder, der kræver særlig opmærksomhed. Eller måske ser du en opadgående eller nedadgående tendens i sammenligningen med dine tidligere medarbejderudviklingssamtaler.

Denne viden kan være gavnlig i forhold til at vurdere, om I bevæger jer i den rigtige retning, om medarbejderne trives, udvikles og bliver i organisationen.

Læs mere i denne blog
shutterstock_1613073220-1
shutterstock_1868189920-1
shutterstock_1443633287-1

Hvorfor også MINI MUS eller
1:1-samtaler?

MUS-samtalen er den dialog, der sørger for, at I arbejder mod samme vision og mål, og at medarbejderen udvikler sig hensigtsmæssigt. Man kan sige, at det er ved medarbejderudviklingssamtalen, leder og medarbejder bliver enige om, hvad de skal tale om resten af året. 

Ved løbende at holde MINI MUS eller 1:1-samtaler, sikrer I, at fokus fortsat er på den vision og de mål, I satte jer ved MUS. 

I nogle virksomhed ser vi, at der afholdes MINI MUS eller 1:1-samtaler i stedet for MUS. Vi anbefaler dog altid at prioritere den årlige MUS-samtale, da I har mulighed for at dykke dybere ned i udvikling, retning og eventuelle problematikker, som ikke lader sig løse under korte statusmøder i hverdagen.

Samtidig ser vi dog også netop, at det er lettere at sikre, at MUS fører til udbytte, når man løbende har opfølgende og udviklende dialog med de enkelte medarbejdere.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad står MUS samtale for?

MUS står for MedarbejderUdviklingsSamtale. I daglig tale kalder mange det for MUS-samtale, selv om samtale egentlig allerede er dækket i MUS-betegnelsen. Af samme grund er der også dem, der sværger til, man aldrig må kalde det MUS-samtale, men bare skal kalde det MUS.

Hvem deltager i en MUS-samtale?

Det er i hovedreglen nærmeste leder og den enkelte medarbejder, der deltager i MUS-samtalen. Der er ingen regler, men generelt giver det ofte den bedste dynamik, hvis man har en åben og ærlig dialog med sin nærmeste leder - flere deltagere kan hurtigt gøre, det føles som et forhør, eller gøre det sværere for medarbejder - eller nærmeste leder - at tale helt ærligt. 

Hvem skal indkalde til en MUS samtale?

I udgangspunktet er det nærmeste leder, der kalder ind til samtalen. Processen kan dog i større eller mindre grad være styret eller håndteret fra HR - men ofte giver det den bedste følelse af en åben og ærlig dialog, at invitationen kommer direkte fra nærmeste leder, der også står for samtalen.

Kan man forhandle løn i sin MUS-samtale?

Nogle steder vælger man også at tage lønforhandlingen under MUS-samtalen – og nogle steder er det tæt på uundgåeligt, fordi man kører med præstationsløn.

Vores anbefaling er dog at at undgå at have MUS-samtale og lønforhandling i samme dialog. Omvendt kommer man ikke uden om, at udvikling, præstationer og nye ansvarsområder også spiller ind i lønsnakken, og der skal derfor være et samspil mellem MUS og løn. Men det giver som regel det bedste udviklingspotentiale, hvis lønforhandlingen ligger særskilt. Dermed kan man lettere fokusere på udviklingsområder, uden at føle det er en del af en løn-diskussion - og medarbejderen kan lettere tale ærligt og konstruktivt.

Hvad skal jeg sige til min MUS-samtale?

Det gælder om at forberede sig godt til sin MUS-samtale både som leder og medarbejder. Hvis du vil fordybe dig grundigt i de overvejelser, kan du læse, hvordan du forbereder dig til MUS i vores guide til forberedelse for både medarbejder og leder. 

Som medarbejder får du som regel det bedste udbytte, hvis du er så åben og ærlig som muligt - både i forhold til din egen rolle, ledelse og organisation. Dernæst kan det være en god idé på forhånd at overveje, hvordan du gerne vil udvikle dig, og hvordan det også kan gavne organisationen.

Som leder gælder det også først og fremmest om at være ærlig. Desuden skal du gerne spore dig ind på det, der er vigtigt for medarbejderen, og forsøge at coache medarbejderen på sporet af, hvordan han eller hun kan udvikle sig – og få identificeret de områder, hvor du eller kolleger skal gøre en indsats for, at medarbejderen kan udfolde sig.

Hvad er godt at spørge om til en MUS-samtale?

Det er en god idé at kredse bredt i sin MUS-spørgeramme, og eksempelvis tænke i de psykologiske grundbehov, men også tænke organisationens mål og visioner ind i spørgerammen.

I vores guide til forberedelse for medarbejder og leder , kan du finde eksempler på gode spørgsmål.

Hvor lang tid tager en MUS-samtale?

I sidste ende kan det variere baseret på rolle, situation, medarbejder og branche. Et godt udgangspunkt er ofte 1,5 time, men andre gange kan 1 time eller mindre være nok – men skal man komme man bredt omkring, er det nødvendigt, at samtalen har en hvis længde. Har man brug for mere end 1,5 time kan det ofte være bedre at lave en opfølgende snak. 

Er en MUS-samtale fortrolig?

Hvis en MUS-samtale skal være udviklende, åben og ærlig, er det vigtigt, at man kan have en fortrolig dialog med sin leder. Samtidig er det dog også vigtigt, at man kan lave aftaler, der involverer andre. En MUS-samtale bør altså altid betragtes som fortrolig, men med mulighed for man efter aftale inddrager andre.

Hvorfor holder vi MUS-samtaler?

Nogle steder betragtes MUS-samtaler nærmest som en sur pligt, og det er meget ærgerligt. Hvis man håndterer samtalen rigtigt, bliver det en vigtig samtale – både for medarbejderen, der kan sikre indflydelse på, at opgaver og arbejdsmiljø udvikler sig positivt. For ledere kan det også være en god måde at sikre, at man netop har den langsigtede udvikling for øje.

Vi støder ofte på, at ledere oplever, at MUS er overflødig, fordi de har en god og tæt dialog med medarbejderne. Men vores erfaringer viser også, at det er godt givet ud løbende og fast at sætte sig ned til en mere struktureret og langsigtet udviklingsdialog.

Kan man sige nej til MUS-samtale?

For både leder og medarbejder bør MUS-samtalen blive set som noget positivt, der kan føre til god udvikling.

I det offentlige er MUS-samtale bestemt ved overenskomst, og det er også skrevet ind i visse andre overenskomster. Der er altså krav om at MUS afholdes, og det bør være i gensidig interesse at det sker. De præcise krav kan variere fra overenskomst til overenskomst.

Gratis guide til MUS-samtalen

Download vores uddybede guide til den gode MUS-samtale

Vil du gerne bruge vores guide til din MUS-samtale? Download den her, så du altid har den på dig.