360 graders lederevaluering
360 graders lederevaluering

Digitalt redskab til
360 graders lederevalueringer

Ledelsesudvikling består af flere forskellige tiltag, men et af de helt afgørende elementer er feedback. Med Evovias digitale redskab er det nemt at gennemføre en 360 graders lederevaluering, der giver feedback på ledelsesadfærd og kompetencer fra chefen, kollegaer, medarbejdere samt interne og eksterne parter.

 

proces 360 graders lederevaluering
Processen

Sådan foregår lederevaluering
i Evovia

Forberedelse:
• I vælger kategorier og spørgsmål i skemaet.
• En procesansvarlig opretter en lederevaluering.
• Der tilknyttes en rapportansvarlig, som får adgang til rapportens indhold og kan give tilbagemeldingen til lederen.
• Redskabet tilknytter automatisk respondenter i form af medarbejdere, kollegaer og chefer, som efterfølgende kan redigeres manuelt.

Evaluering:
• Spørgeskemaet sendes til udfyldelse hos respondenterne.
• Lederen foretager egen evaluering med samme spørgeskema.
• Påmindelser sendes automatisk ved manglende besvarelser.
• Lederevalueringen lukkes

Opfølgning:
• En rapport viser forholdet mellem lederens egen vurdering og respondenternes evaluering.
• Lederevalueringen kan indgå i lederudviklingen.
• Grafiske og aggregerede rapporter giver visuelt benchmark på ledelsesadfærd på tværs af organisationen.
• Mulighed for nye evalueringer for at følge udviklingen.
• Data opbevares fortroligt og i overensstemmelse med GDPR.

Poul og Joachim

Lad os tage en snak om mulighederne

Vi ringer dig op, så vi sammen kan finde en løsning.