360 graders lederevaluering
360 graders lederevaluering

Digitalt redskab til
360 graders lederevalueringer

Ledelsesudvikling består af flere forskellige tiltag, men et af de helt afgørende elementer er feedback. Med Evovias digitale redskab er det nemt at gennemføre en 360 graders lederevaluering, der giver feedback på ledelsesadfærd og kompetencer fra chefen, kollegaer, medarbejdere samt interne og eksterne parter.

 

proces 360 graders lederevaluering
Processen

Sådan foregår lederevaluering i Evovia

Forberedelse:
• I vælger kategorier og spørgsmål i skemaet.
• En procesansvarlig opretter en lederevaluering.
• Der tilknyttes en rapportansvarlig, som får adgang til rapportens indhold og kan give tilbagemeldingen til lederen.
• Redskabet tilknytter automatisk respondenter i form af medarbejdere, kollegaer og chefer, som efterfølgende kan redigeres manuelt.

Evaluering:
• Spørgeskemaet sendes til udfyldelse hos respondenterne.
• Lederen foretager egen evaluering med samme spørgeskema.
• Påmindelser sendes automatisk ved manglende besvarelser.
• Lederevalueringen lukkes

Opfølgning:
• En rapport viser forholdet mellem lederens egen vurdering og respondenternes evaluering.
• Lederevalueringen kan indgå i lederudviklingen.
• Grafiske og aggregerede rapporter giver visuelt benchmark på ledelsesadfærd på tværs af organisationen.
• Mulighed for nye evalueringer for at følge udviklingen.
• Data opbevares fortroligt og i overensstemmelse med GDPR.

Inspiration

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering bygger på et hav af forskning, og er udviklet til den offentlige sektor.

Evovia kan understøtte den fællesoffentlige ledelsesevaluering, og ikke mindst kan redskabet hjælpe med at sikre, der også bliver fulgt op på evalueringerne, så det faktisk skaber en positiv effekt.

Der er blandt andet inspiration til temaer, og for hvert enkelt tema kan du se, hvorfor det kan give mening at måle på og finde inspiration til helt konkrete spørgsmål. På den måde kan I let skræddersy spørgsmål, der dykker ned i de emner, der er vigtige for jer - og vel at mærke med solidt afsæt i forskningen.

Læs mere om temaerne

temaer fra faellesoffentlige lederevaluering

 

Bygget på forskning

Videnskaben bag 360 graders ledelsesevaluering hos Evovia

Evovias redskab til 360 graders lederevaluering bygget solidt på forskning og praksisindsigt inden for psykologi og ledelse.

Blandt andet bygger vores 360 graders koncept på Brett Seidles model for ledelsesudvikling, hvor han har dannet et overblik over de faktorer, vi fra forskningen ved har betydning for ledelsesadfærd, der skaber resultater. Den viser, at viden og selvindsigt er helt centralt for, hvilken ledelse du faktisk ender med at udøve. Samtidig står feedback helt centralt i modellen, som både kan komme som feedback på ledelsesadfærd men også på resultater.

Og her kan 360 graders lederevaluering altså bidrage til især at give konkret feedback på ledelsesadfærden, der øger din selvindsigt, der netop har enorm betydning for den ledelse du udøver – og som også kan være et pejlemærke for, hvor man skal sætte ind andre steder i modellen.

brett seidle

 

JoHari's vindue

Redskabet bygger også på JoHari’s vindue, der handler om, at du har styrker og svagheder, som både du og andre kender til. Men du vil også have styrker og svagheder, som du er ubevidst om, men som er kendt for andre. Og du vil have styrker og svagheder, som kun du kender til.

Når du får indsigt i dé områder, vil du også få indsigt i områder, du aktivt kan arbejde med at forbedre – og måske finder du også frem til, at der er områder, du følte var svagheder, men hvor medarbejdere og samarbejdspartnere faktisk ikke ser det som svagheder – og dermed kan du bedre spore dig ind på, hvor du skal bruge mest energi for at skabe de største positive forandringer.

johari

Generelt er det vigtigt for Evovia, at være tæt på forskningen, og vi samarbejder blandt andet tæt med Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

ledere-i-dialog
Øg udbyttet

Typiske fejl ved ledelsesevalueringer

En fælde man skal undgå er, at evalueringen ender i skuffen.

Den bliver betragtet som en statusrapport, hvor lederen har nogle områder han eller hun kan være opmærksom på. Måske har lederen en post-it på skærmen, eller en note i kinabogen – men når hverdagen kalder, er alt ved det gamle. 

Med andre ord, er det vigtigt at afstemme, hvad der skal ske. Man skal have konkrete aftaler med deadlines og være enige om, hvem der har ansvaret, og hvornår der skal følges op. 

Skab et åbent rum for lederudvikling

Når man gennemfører ledelsesevaluering, er det vigtigt at skabe et åbent miljø, hvor både leder og respondenter er åbne og motiverede for, at det bliver en udviklende samtale.

Det kan være sårbart for den enkelte leder at blive meget direkte vurderet, og derfor skal feedback og proces håndteres med stor empati, og man skal tydeligt forklare hvad målet er.

Ofte er det en god idé at gennemføre ledelsesevaluering i hele organisationen.

På den måde undgår I, at der kommer en opfattelse af, at man måler på den eller dem, der netop har brug for at forbedre sig.

Vi har før set organisationer, hvor opfattelsen har været, at målet har været at pege fingre, og når først den opfattelse er der, er den svær at ryste af. Samtidig er det vigtigt at forstå, at selv den bedste leder vil have områder, han eller hun kan forbedre.

Samtidig bør man også så vidt muligt undgå at sammenligne på tværs af ledere, så der bliver en opfattelse af, at man forsøger at rangere hinanden - og så det netop kan komme til at blive sårbart for dem, der står svagere. 

Poul og Joachim

Lad os tage en snak om mulighederne

Vi ringer dig op, så vi sammen kan finde en løsning.