13 ledelsesredskaber
Full suite ledelsesredskab

13 ledelsesredskaber
der understøtter
god ledelse

Evovia tilbyder en digital ledelsesplatform, som hjælper ledere med at bedrive den ledelse, de egentlig gerne vil – men ofte ikke får gjort. Som hjælper topledelsen og HR med at rammesætte, få overblik, være på forkant og understøtte med konkret handling. Og som sikrer, at medarbejderes perspektiver bliver set, hørt og resulterer i reel handling, så medarbejderne trives og præsterer mere.

Full suite
ledelsesredskab

Til én samlet pris får du adgang til alle 13 redskaber inden for tre områder:

Medarbejder-
dialog

Gennemgå redskaberne her
a (4) MUS
MUS-samtale
Digital proces der sikrer en god MUS-samtale

Digital dialogproces, der giver lederen et unikt indblik i medarbejderens situation og udviklingspotentiale. MUS-redskabet er let at bruge og sikrer, at både leder og medarbejder er forberedt, så samtalen bliver relevant for begge parter. Konkrete handleplaner og påmindelser hjælper jer med at følge op i hverdagen og huske jeres aftaler. Grafiske statistikker og rapporter giver lederen et overblik over udviklingen i egne teams. Øverste chef og HR får overblik over udviklingsarbejdet generelt i hele organisationen og kan rammesætte processer, oprette spørgeskemaer og hjælpe med udsendelse.

Læs mere
MUS-samtale redskab
Løbende 1 1 samtale redskab
Team dialog redskab
Onboarding redskab
Offboarding redskab
a (2) Løbende 1:1
Løbende 1:1
Digitalt redskab til 1:1-samtaler mellem leder og medarbejder

Hvilke opgaver har du fokus på lige nu? Når du i mål? Og kræver det nye kompetencer eller udvikling? Spørgsmål som disse kan lægge op til en dialog om hverdagens helt konkrete mål og opgaver samt løbende medarbejderudvikling. Det giver mulighed for at gøre status, udøve ledelse tæt på medarbejderne og feje eventuelle forhindringer af vejen, før de får indflydelse på den daglige drift. Brug 1:1-redskabet til alle tænkelige samtaler mellem leder og medarbejder.

Læs mere
MUS-samtale redskab
Løbende 1 1 samtale redskab
Team dialog redskab
Onboarding redskab
Offboarding redskab
a (9) Team Dialog
Team Dialog
Digitalt dialogredskab til at facilitere dialoger i grupper

Holder du dialoger med flere personer, kan du anvende Team Dialog til at facilitere mødet. Alle deltagere svarer på et udsendt spørgeskema forud for mødet, så du kan sætte en agenda på baggrund af deltagernes besvarelser. Referat og aftaler skrives direkte i skemaet under mødet og sendes med ét klik til alle deltagere.

Læs mere
MUS-samtale redskab
Løbende 1 1 samtale redskab
Team dialog redskab
Onboarding redskab
Offboarding redskab
a (3) Onboarding
Onboarding
Systematisk onboarding-forløb der sikrer fastholdelse

Evovias digitale onboarding-forløb indeholder både tjeklister, som kan administreres af HR, samt et dialogforløb med en række samtaler mellem leder og medarbejder. Redskabet bygger på erfaringer fra ledelsesforskningen og understøtter lederen i at holde samtaler og sætte fokus på aktuelle bekymringer hos den nyansatte på kritiske tidspunkter i forløbet. Alt sammen for at sikre fastholdelse og hurtig integrering i opgaveløsninger.

Læs mere
MUS-samtale redskab
Løbende 1 1 samtale redskab
Team dialog redskab
Onboarding redskab
Offboarding redskab
a (5) Offboarding
Offboarding
Digitalt offboarding-forløb der opsamler vigtig viden

Evovias offboarding er et redskab til at indsamle vigtig viden og koordinere dialoger med medarbejdere, der forlader organisationen. Det er ikke et administrativt redskab men en proces for en god afsluttende dialog, der gør lederen klogere. Det giver et godt billede af, hvad der kan arbejdes med i organisationen for at fastholde medarbejdere.

Læs mere
MUS-samtale redskab
Løbende 1 1 samtale redskab
Team dialog redskab
Onboarding redskab
Offboarding redskab
MUS-samtale
Digital proces der sikrer en god MUS-samtale

Digital dialogproces, der giver lederen et unikt indblik i medarbejderens situation og udviklingspotentiale. MUS-redskabet er let at bruge og sikrer, at både leder og medarbejder er forberedt, så samtalen bliver relevant for begge parter. Konkrete handleplaner og påmindelser hjælper jer med at følge op i hverdagen og huske jeres aftaler. Grafiske statistikker og rapporter giver lederen et overblik over udviklingen i egne teams. Øverste chef og HR får overblik over udviklingsarbejdet generelt i hele organisationen og kan rammesætte processer, oprette spørgeskemaer og hjælpe med udsendelse.

Læs mere
Løbende 1:1
Digitalt redskab til 1:1-samtaler mellem leder og medarbejder

Hvilke opgaver har du fokus på lige nu? Når du i mål? Og kræver det nye kompetencer eller udvikling? Spørgsmål som disse kan lægge op til en dialog om hverdagens helt konkrete mål og opgaver samt løbende medarbejderudvikling. Det giver mulighed for at gøre status, udøve ledelse tæt på medarbejderne og feje eventuelle forhindringer af vejen, før de får indflydelse på den daglige drift. Brug 1:1-redskabet til alle tænkelige samtaler mellem leder og medarbejder.

Læs mere
Team Dialog
Digitalt dialogredskab til at facilitere dialoger i grupper

Holder du dialoger med flere personer, kan du anvende Team Dialog til at facilitere mødet. Alle deltagere svarer på et udsendt spørgeskema forud for mødet, så du kan sætte en agenda på baggrund af deltagernes besvarelser. Referat og aftaler skrives direkte i skemaet under mødet og sendes med ét klik til alle deltagere.

Læs mere
Onboarding
Systematisk onboarding-forløb der sikrer fastholdelse

Evovias digitale onboarding-forløb indeholder både tjeklister, som kan administreres af HR, samt et dialogforløb med en række samtaler mellem leder og medarbejder. Redskabet bygger på erfaringer fra ledelsesforskningen og understøtter lederen i at holde samtaler og sætte fokus på aktuelle bekymringer hos den nyansatte på kritiske tidspunkter i forløbet. Alt sammen for at sikre fastholdelse og hurtig integrering i opgaveløsninger.

Læs mere
Offboarding
Digitalt offboarding-forløb der opsamler vigtig viden

Evovias offboarding er et redskab til at indsamle vigtig viden og koordinere dialoger med medarbejdere, der forlader organisationen. Det er ikke et administrativt redskab men en proces for en god afsluttende dialog, der gør lederen klogere. Det giver et godt billede af, hvad der kan arbejdes med i organisationen for at fastholde medarbejdere.

Læs mere
MUS-samtale redskab
Løbende 1 1 samtale redskab
Team dialog redskab
Onboarding redskab
Offboarding redskab

Kompetencer

Gennemgå redskaberne her
a (6) Kompetencespindelvæv
Kompetencespindelvæv
Synliggør organisationens strategiske kompetencebehov

Med kompetencespindet får du et grafisk overblik over, hvor der mangler kompetencer i dit team. Du kan også lave spind for enkelte medarbejdere og benytte det under MUS, så I arbejder strategisk med kompetenceudviklingen.

Læs mere
shutterstock_2067320750-1
Kompetenceudvikling
shutterstock_1687550806-1
shutterstock_1613073220-1
Evovia_Icon_Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling
Digital proces til at håndtere uddannelser, kurser og kompetenceudvikling

Redskabet Kompetenceudvikling giver jer mulighed for at skabe et fast flow omkring alle efteruddannelsesforløb. Fra målsætning og bevilling til evaluering og implementering.

Læs mere
shutterstock_2067320750-1
Kompetenceudvikling
shutterstock_1687550806-1
shutterstock_1613073220-1
Evovia_Icon_Lederevaluering 360 graders lederevaluering
360 graders lederevaluering
Digitalt redskab til 360 graders lederevalueringer

Evovias digitale redskab gør det nemt og overskueligt at lave 360 graders lederevalueringer for enkelte ledere eller for alle ledere i hele organisationen. Evalueringen kommer hele vejen rundt om lederen med besvarelser fra chef, kollegaer, medarbejdere og evt. interne og eksterne samarbejdspartnere. HR eller øvre ledelseslag kan trække rapporter og lave handleplaner med opfølgningsmuligheder, så I får arbejdet med eventuelle udfordringer.

Læs mere
shutterstock_2067320750-1
Kompetenceudvikling
shutterstock_1687550806-1
shutterstock_1613073220-1
Evovia_Icon_Kompetencebank CV
CV
Digital database med medarbejdernes kompetencer

Evovias digitale CV giver jer mulighed for at oprette en database med medarbejdernes kompetencer, uddannelser, certifikater m.m. Redskabet kan bygges op, så det kortlægger jeres medarbejderes kompetencer og dokumenterer jeres vidensgrundlag.

Læs mere
shutterstock_2067320750-1
Kompetenceudvikling
shutterstock_1687550806-1
shutterstock_1613073220-1
Kompetencespindelvæv
Synliggør organisationens strategiske kompetencebehov

Med kompetencespindet får du et grafisk overblik over, hvor der mangler kompetencer i dit team. Du kan også lave spind for enkelte medarbejdere og benytte det under MUS, så I arbejder strategisk med kompetenceudviklingen.

Læs mere
Kompetenceudvikling
Digital proces til at håndtere uddannelser, kurser og kompetenceudvikling

Redskabet Kompetenceudvikling giver jer mulighed for at skabe et fast flow omkring alle efteruddannelsesforløb. Fra målsætning og bevilling til evaluering og implementering.

Læs mere
360 graders lederevaluering
Digitalt redskab til 360 graders lederevalueringer

Evovias digitale redskab gør det nemt og overskueligt at lave 360 graders lederevalueringer for enkelte ledere eller for alle ledere i hele organisationen. Evalueringen kommer hele vejen rundt om lederen med besvarelser fra chef, kollegaer, medarbejdere og evt. interne og eksterne samarbejdspartnere. HR eller øvre ledelseslag kan trække rapporter og lave handleplaner med opfølgningsmuligheder, så I får arbejdet med eventuelle udfordringer.

Læs mere
CV
Digital database med medarbejdernes kompetencer

Evovias digitale CV giver jer mulighed for at oprette en database med medarbejdernes kompetencer, uddannelser, certifikater m.m. Redskabet kan bygges op, så det kortlægger jeres medarbejderes kompetencer og dokumenterer jeres vidensgrundlag.

Læs mere
shutterstock_2067320750-1
Kompetenceudvikling
shutterstock_1687550806-1
shutterstock_1613073220-1

Trivsel
& arbejdsmiljø

Gennemgå redskaberne her
a (7) APV
APV
Digitalt redskab til arbejdspladsvurdering (APV)

Gør arbejdet med APV let og overskueligt i Evovias APV-redskab. Du kan oprette din organisation under APV og give arbejdsmiljøudvalget rettigheder til at administrere en digital arbejdspladsvurdering. I kan nemt udsende digitale spørgeskemaer til alle medarbejdere og lave handlingsplaner på baggrund af besvarelserne. Mail-reminder ved deadlines sikrer fremdrift.

Læs mere
shutterstock_1687550974-1
shutterstock_1443633287-1
shutterstock_1875666799-1
shutterstock_1848610903-1
Evovia_Icon_Sygefrav├ªrsdialog Sygefraværsdialog
Sygefraværsdialog
Digitalt redskab til at føre dialoger om sygefravær

Evovias redskab til sygefraværsdialog hjælper jer med at tage hånd om sygefravær i organisationen. Vi ved fra ledelsesforskningen, at dialoger om sygefravær er med til at nedbringe sygefraværet generelt og hjælper medarbejdere med at bevare tilknytningen til arbejdspladsen under længere sygefraværsforløb. I får hjælp til at sætte dialogerne i system, så der automatisk opfordres til dialog på bestemte dage i sygefraværet.

Læs mere
shutterstock_1687550974-1
shutterstock_1443633287-1
shutterstock_1875666799-1
shutterstock_1848610903-1
a (8) Survey
Survey
Digitalt redskab til trivselsmålinger og andre undersøgelser

Evovias survey-redskab gør det nemt at tage en temperatur på trivslen og tilfredsheden internt i din organisation samt måle tilfredsheden blandt kunder, samarbejdspartnere eller andre eksterne parter. Alle ansvarlige ledere sættes automatisk i gang med at udarbejde handlingsplaner, så snart undersøgelsen er afsluttet, og resultaterne foreligger.

Læs mere
shutterstock_1687550974-1
shutterstock_1443633287-1
shutterstock_1875666799-1
shutterstock_1848610903-1
Evovia_Icon_H├ªndelser Hændelser
Hændelser
Indberet nærved-ulykker eller krænkende hændelser

Evovias digitale redskab tilbyder en enkel proces til at indberette nærved-ulykker, krænkende hændelser og begivenheder, der kræver virksomhedens opmærksomhed. Rollefordelinger og struktur på forløb hjælper jer med at tage ansvar, mens aftaler med remindere sikrer, at der bliver handlet på indberetningerne.

Læs mere
shutterstock_1687550974-1
shutterstock_1443633287-1
shutterstock_1875666799-1
shutterstock_1848610903-1
APV
Digitalt redskab til arbejdspladsvurdering (APV)

Gør arbejdet med APV let og overskueligt i Evovias APV-redskab. Du kan oprette din organisation under APV og give arbejdsmiljøudvalget rettigheder til at administrere en digital arbejdspladsvurdering. I kan nemt udsende digitale spørgeskemaer til alle medarbejdere og lave handlingsplaner på baggrund af besvarelserne. Mail-reminder ved deadlines sikrer fremdrift.

Læs mere
Sygefraværsdialog
Digitalt redskab til at føre dialoger om sygefravær

Evovias redskab til sygefraværsdialog hjælper jer med at tage hånd om sygefravær i organisationen. Vi ved fra ledelsesforskningen, at dialoger om sygefravær er med til at nedbringe sygefraværet generelt og hjælper medarbejdere med at bevare tilknytningen til arbejdspladsen under længere sygefraværsforløb. I får hjælp til at sætte dialogerne i system, så der automatisk opfordres til dialog på bestemte dage i sygefraværet.

Læs mere
Survey
Digitalt redskab til trivselsmålinger og andre undersøgelser

Evovias survey-redskab gør det nemt at tage en temperatur på trivslen og tilfredsheden internt i din organisation samt måle tilfredsheden blandt kunder, samarbejdspartnere eller andre eksterne parter. Alle ansvarlige ledere sættes automatisk i gang med at udarbejde handlingsplaner, så snart undersøgelsen er afsluttet, og resultaterne foreligger.

Læs mere
Hændelser
Indberet nærved-ulykker eller krænkende hændelser

Evovias digitale redskab tilbyder en enkel proces til at indberette nærved-ulykker, krænkende hændelser og begivenheder, der kræver virksomhedens opmærksomhed. Rollefordelinger og struktur på forløb hjælper jer med at tage ansvar, mens aftaler med remindere sikrer, at der bliver handlet på indberetningerne.

Læs mere
shutterstock_1687550974-1
shutterstock_1443633287-1
shutterstock_1875666799-1
shutterstock_1848610903-1
Tag testen
Group 143-1

Kan Evovia skabe værdi for din organisation?

Evovia har udviklet en test, der hjælper dig med at blive klogere på, om et digitale ledelsesredskaber kan skabe værdi for din organisation. 

Poul og Joachim

Lad os tage en snak
om mulighederne

Vi ringer dig op, så vi sammen
kan finde en løsning.