Digitalt redskab til trivselsmålinger
Survey

Digitalt redskab til trivselsmålinger og undersøgelser

Evovias Survey-redskab understøtter både interne og eksterne undersøgelser. Det vil sige, at du kan udføre undersøgelsen for den nuværende organisering af medarbejdere i Evovia, eller du kan oprette eksterne brugere og organisere dem manuelt forud for undersøgelsen.

Den interne survey kan f.eks. bruges til at lave trivselsundersøgelser eller -målinger, mens den eksterne survey kan bruges til kundetilfredshedsundersøgelser og undersøgelser blandt samarbejdspartnere.

 

Proces trivselsmålinger
Processen

Sådan foregår surveys
i Evovia

Forberedelse:
• I tager stilling til undersøgelsens formål og spørgeskema.
• Den rapportansvarlige opretter undersøgelsen og tager stilling til deltagere, grupperinger, roller, datoer og anonymitet.

Undersøgelsen:
• Undersøgelsen sendes automatisk til deltagerne.
• Den rapportansvarlige kan følge med i besvarelsesstatus.
• Der kan sendes påmindelser ved manglende svar.
• Undersøgelsen lukkes, og der tages stilling til håndtering af grupper med for få besvarelser for at sikre anonymitet.
• Lederne/gruppeansvarlige får automatisk besked, når undersøgelsen er lukket, og de kan arbejde med data.

Opfølgning:
• Lederne/gruppeansvarlige kan analysere resultater og indkalde til dialog.
• Referat med konkrete aftaler skrives til undersøgelsen.
• Remindere ved aftaledeadline sikrer fremdrift.
• Rapportansvarlige kan følge handleplaners status.
• Grafiske rapporter og statistikker viser resultater.
• Gentagne undersøgelser viser udviklingen.
• Data opbevares fortroligt og i overensstemmelse med GDPR.

poul og joachim

Lad os tage en snak om mulighederne

Vi ringer dig op, så vi sammen kan finde en løsning.