Digitalt redskab til kompetenceudvikling
Kompetencespindelvæv

Synliggør strategiske kompetencebehov

Kompetencespindelvævet er en effektiv måde at synliggøre organisationens strategiske kompetencebehov. Medarbejderen engageres i processen først ved at vurdere egne kompetencer. Herefter fastslås faktiske niveau og ønsket niveau i dialogen mellem leder og medarbejder.

Kompetencespindelvævet kan også anvendes til at styrke den strategiske retning til MUS-samtalen, så samtalen om kompetenceudviklingen i højere grad tager udgangspunkt i organisationens kompetence-gap.

 

Proces kompetenceudvikling
Processen

Sådan foregår kompetence-kortlægning i Evovia

Før samtalen:
• I tager stilling til kompetencer, der skal indgå i spindet.
• Lederen sender kompetencespindelvævet til udfyldelse hos medarbejderen, der vurderer sit niveau på en skala fra 0-5.
• Leder definerer det ønskede niveau for hver enkelt kompetence.

Under samtalen:
• Leder og medarbejder bliver i dialogen enige om det faktiske kompetenceniveau og justerer.
• Grafisk overblik over forholdet mellem faktisk og ønsket kompetenceniveau på person- og teamniveau.
• Mulighed for at oprette aftaler direkte i spindet.
• Alle aftaler samles i én oversigt.

Efter samtalen:
• Under MUS-samtalen er kompetencespindet let tilgængeligt via forberedelsesskema og referat.
• Kompetenceniveau kan opdateres løbende.
• Data opbevares fortroligt og i overensstemmelse med GDPR.

Poul og Joachim

Lad os tage en snak om mulighederne

Vi ringer dig op, så vi sammen kan finde en løsning.