digitalt redskab samtaler med grupper
Team dialog

Digitalt dialogredskab
til samtaler med grupper

Du kan bruge Team Dialog til alle tænkelige dialoger med flere end én deltager. Det kan være en gruppeudviklingssamtale, et personalemøde, møder om projekter m.m.

Alle deltagere svarer på et udsendt spørgeskema forud for mødet, så du kan sætte en agenda på baggrund af deltagernes besvarelser. Referat og aftaler skrives direkte i skemaet under mødet og sendes med ét klik til alle deltagere.

 

Proces teamdialoger
Processen

Sådan foregår
teamdialoger i Evovia

Før samtalen:
• I tager stilling til spørgeskema med skala- og tekstspørgsmål.
• Mødelederen vælger, hvem der skal deltage i mødet.
• Mødelederen inviterer deltagerne til at besvare skemaet.
• Deltagerne forbereder sig og deler skemaet med mødeleder.
• Mødelederen forbereder sig på baggrund af deltagernes svar.
• Grafer med gennemsnitlige scorer viser, hvor teamet ser potentialer og udfordringer.

Under samtalen:
• Mødeleder og deltagere afholder mødet.
• Referat med aftaler skrives og godkendes under samtalen.
• Alle aftaler samles i én oversigt.

Efter samtalen:
• Mødeleder og deltagere får påmindelse ved aftaledeadline.
• Grafiske oversigter og statistikker viser udviklingen.
• Data opbevares fortroligt og i overensstemmelse med GDPR.

 

Poul og Joachim

Lad os tage en snak om mulighederne

Vi ringer dig op, så vi sammen kan finde en løsning.