sygefraværsdialog
Sygefraværsdialog

Digitalt redskab til at føre dialoger om sygefravær

Evovias redskab til sygefraværsdialog hjælper jer med at sætte dialogen med sygemeldte medarbejdere i system, så det bliver nemt for lederne at holde en god og konstruktiv kontakt med sygemeldte medarbejdere. Redskabet skaber en tryg ramme for dialog og handling på ting, der kan øge medarbejderens trivsel og sundhed.

I beslutter selv, hvor ofte leder og medarbejder skal tale sammen, samt hvilke spørgsmål samtalen skal ind på. Evovia sørger på en enkelt måde for den digitale understøttelse og dokumentation.

 

proces sygefraværsdialog
Processen

Sådan foregår sygefraværsdialogen
i Evovia

Sygefraværspolitik
• I tager stilling til, hvor ofte lederen skal kontakte sygemeldte medarbejdere (f.eks. dag 1, dag 5, dag 14 og dag 28).
• I tager stilling til spørgeskemaer til de valgte dialogtidspunkter.
• Leder, HR eller en kollega kan sygemelde en medarbejder.
• Sygemelding og raskmelding kan ske i et andet system, som via API-integration sender data i realtid til Evovia.

Dialoger om sygefravær
• Leder modtager en mail, når medarbejderen skal kontaktes.
• Ved et klik på linket i mailen åbnes agendaen.
• Lederen skriver referatet og aftaler direkte i agendaen.
• Med et klik sendes referatet til medarbejderen.
• Processen standser automatisk, når medarbejderen raskmeldes.

Status og opfølgning
• Remindere ved deadline hjælper jer med at følge op på aftaler.
• Grafiske rapporter og statistikker viser status på sygefraværet samt proces ved fraværsdialoger på afdelings- og organisationsniveau.
• Data opbevares fortroligt og i overensstemmelse med GDPR.

poul og joachim

Lad os tage en snak om mulighederne

Vi ringer dig op, så vi sammen kan finde en løsning.