Proces MUS-samtalen
Processen

Sådan foregår MUS-samtalen i Evovia

Før samtalen:
• I tager stilling til spørgeskema med skala- og tekstspørgsmål.
• Lederen inviterer medarbejderen til at svare på MUS-skemaet.
• Medarbejderen forbereder sig og deler skemaet med sin leder.
• Lederen forbereder sig på baggrund af medarbejderens svar.

Under samtalen:
• Leder og medarbejder afholder MUS i ét fælles dokument.
• Referat med aftaler skrives og godkendes under samtalen.
• Alle aftaler samles i én oversigt.

Efter samtalen:
• Leder og medarbejder får påmindelse ved aftaledeadline.
• Grafiske oversigter og statistikker viser udviklingen.
• Data opbevares fortroligt og i overensstemmelse med GDPR.

Poul og Joachim

Lad os tage en snak om mulighederne

Vi ringer dig op, så vi sammen kan finde en løsning.