Viborg Katedralskole

Evovia sørger for, at alt
bliver husket

Evovia gav skolen og mig bedre styr på planlægning og opfølgning af MUS og sikrer, at MUS bliver tænkt systematisk sammen med skolens strategi.

Som rektor for Viborg Katedralskole har Helge Markussen MUS-samtaler med ledelsen og ca. 15 lærere. Han lægger vægt på, at planlægning og opfølgning er lige så vigtigt som selve afviklingen af MUS-samtalerne. Til at holde styr på processen benytter han sig af en digital løsning fra Evovia.

Den digitale løsning holder styr på tingene
”Både ledelsen, medarbejderne og jeg havde et ønske om, at vi blev bedre til at følge op på de aftaler, vi indgik med hinanden under MUS. Samtidig ønskede jeg at få MUS tænkt mere systematisk sammen med skolens strategi. Evovia kunne tilbyde et værktøj, der opfylder begge formål,” forklarer Helge Markussen.

Automatisering og professionalisering
Helge Markussen fremhæver, at Evovia har betydet både en automatisering og en professionalisering. "Referater og aftaler bliver skrevet ind i systemet med det samme under MUS, og systemet forbedrer opfølgningen på de aftaler, vi indgår."

Sikrer samarbejde om fælles mål
Det er også vigtigt for Helge Markussen, at Evovias koncept tænker den enkelte medarbejders udvikling sammen med skolens strategi.
”MUS skal have fokus på medarbejderens udvikling og behov, men samtidig gøre medarbejderen til en organisationsmedarbejder. Vi er ikke en arbejdsplads for en flok individualister, vi samarbejder om et fælles mål.”

MUS skal have fokus på medarbejderens udvikling og behov, men samtidig gøre medarbejderen til en organisationsmedarbejder. Vi er ikke en arbejdsplads for en flok individualister, vi samarbejder om et fælles mål

Grafiske oversigter
Evovia giver mulighed for let og hurtigt at få et overblik over de enkelte resultater i medarbejdernes MUS-samtaler og trække dem op på et strategisk niveau. De enkelte medarbejderes svar kan fremstilles i grafiske oversigter, som kan være både afdelingsvis og på tværs af afdelinger, så det er muligt at sammenligne og se, hvilke indsatser der er brug for hvor.

Tilfredse medarbejdere
Helge Markussen har ikke foretaget en systematisk evaluering af den digitale løsning fra Evovia, som gymnasiet nu har brugt i en fire til fem år, men han har ikke fået nogen reaktioner, og det fik han på det system, han brugte før, og de var negative.

Tilfreds chef
Som chef er Helge Markussen også godt tilfreds med Evovia.
”Firmaet er professionelt, og produktet er godt. Og når jeg har haft brug for hjælp undervejs, har de været gode til at yde relevant support med kort ventetid.”

 

Lad os tage en snak om mulighederne

Vi ringer dig op, så vi sammen kan finde en løsning.