Evovia

Flere muligheder i Survey-redskabet

I vores seneste release af opdateringer, er der kommet større fleksibilitet i Survey-redskabet

Af Joachim Langagergaard
Nyheder

Hos Evovia er udviklingen af vores platform en høj prioritet, og vi investerer hvert år massivt i udvikling og forbedringer.

Vi udvikler løbende i tæt samspil med kunder, så der kommer nye funktioner. I den seneste tid har vi tilføjet nye muligheder i vores survey-redskab. Her er der nu en række nye spørgsmålsmuligheder:

  • Nej-Ja-skala, som det kendes fra APV
  • Skala fra 0 til 10
  • Nej-ja spørgsmål (hvor du vælger én af mulighederne)
  • Likert-skala (Skala med 5 svarmuligheder fra eks. Meget uenig til Meget enig)

Herunder kan du se de forskellige spørgsmålstyper, der nu er tilgængelige i survey-redskabet.

Skala lav til høj
1. Skala lav til høj
Skala fra nej til ja
2 Skala nej til ja
skala fra 0 til 10
3 Skala fra 0 til 10
Nej eller ja
4 Nej eller ja
Likert skala
5 Likert skala - her fra Meget uenig til Meget enig, men skalaen kan ændres

 

Hvert spørgsmål kan både være med eller uden et "ved ikke" felt, ligesom det både kan være med eller uden et tekstfelt.

Desuden er der kommet en egentlig sammenligningsfunktion, så man let kan trække rapporter, hvor resultaterne bliver holdt op imod tidligere målinger.

- Med de nye spørgsmåltyper er survey-redskabet blevet mere fleksibelt, så det kan tilpasses meget specifikke behov, ligesom det er blevet lettere at lave direkte sammenligninger med APV, tidligere surveys og dermed måle udviklingen på indsatsområder, forklarer udviklingsdirektør Jørgen Skovhus Haunstrup.

Desuden har vi gjort, så den surveyansvarlige (f.eks. HR) kan gennemgå resultaterne, inden hele organisationen får adgang. På den måde er det lettere at være på forkant, og sikre en god proces for handlingsplaner.

Vi har mange andre små og store opdateringer på vej i andet halvår af 2023, som vi glæder os til at dele med jer.