Nyt fra Evovia

Musskema.dk skifter navn til Evovia

Musskema.dk har de seneste år gennemgået en så gennemgribende udvikling, at det er blevet nødvendigt med et nyt navn og visuel identitet, der bedre kan rumme vores virksomhed og ledelsesredskaber.

Af Joachim Langagergaard

Musskema.dk har de seneste år gennemgået en så gennemgribende udvikling, at det er blevet nødvendigt med et nyt navn og visuel identitet, der bedre kan rumme vores virksomhed og ledelsesredskaber. Vi bygger fortsat på det samme fundament, og den samme tilgang til ledelse og medarbejderudvikling, men fremover bliver det under navnet: Evovia – growing people and results.

 

Fra digitalt MUS-skema til full-suite ledelsesredskab

Siden udviklerne skrev den første kode i 2006, har Evovia været på en spændende rejse. Det, der startede som en digitalisering af MUS-processen, er i dag en hel ledelsesplatform, der hjælper den enkelte leder med at udøve god ledelse.

Under en spørgerunde efter et lederkursus tilbage i 2006 blev jeg spurgt til, hvilke digitale redskaber der kunne bruges i medarbejderudviklingen. Dengang fandtes der ikke et optimalt system, men jeg kom med et par forslag, hvortil jeg på det kraftigste blev opfordret til selv at udvikle sådan et system,” fortæller CEO og stifter Poul Langagergaard, der dengang blankt afviste opfordringen.

Tanken var dog svær at slippe, så efterhånden blev der indgået et samarbejde med en software-udvikler, og dialogværktøjet Musskema.dk blev udviklet. Som det så ofte er tilfældet på lange rejser, spottede grundlæggerne nyt terræn undervejs.

Det gik hurtigt op for os, at vores redskab ikke blot var digitale skemaer til MUS, GRUS, APV osv., men en insisterende proces, der løfter kvaliteten af dialogerne. Det prikkede til vores nysgerrighed. For hvorfor oplevede vores mange brugere, at samtalerne blev bedre?” spørger Joachim Langagergaard, Direktør og partner i Evovia, og fortsætter:

Det viser sig, at processen med udgangspunktet i medarbejderperspektivet er afgørende. Det giver nemlig lederen mulighed for at forstå medarbejderens situation og udøve det, vi kalder, empati-i-praksis. I dialogen kommer leder og medarbejder lynhurtigt til at tale om det, der er relevant for medarbejderen – og dermed også for lederen. Og de tydelige aftaler giver en bedre opfølgning og hjælp i en travl hverdag”.

Samtalerne går altså fra at være en løs snak til at blive en konkret handleplan med udgangspunkt i medarbejderens situation og baseret på visioner med tydelige mål og aftaler.

Evovias platform er i sin nuværende form et full suite ledelsesredskab, som den enkelte leder kan bruge til at sikre trivsel, fastholdelse, udvikling, motivation og resultatskabelse via fortrolige dialoger. Og HR kan rammesætte processer og fordele roller samt få et overblik over udviklingen i organisationen.

Musskema.dk skifter navn

 

En platform under konstant udvikling

I starten af 2020 kom Jørgen Skovhus Haunstrup med på holdet, og som udviklingsdirektør og ph.d.-studerende har han været med til at øge koblingen mellem ledelsesforskningen og Evovias digitale ledelsesredskaber.

”Vi bliver ved med at høste ny viden og erfaringer i samarbejdet med vores kunder og på baggrund af ledelsesforskningen, som også gør nye landvindinger i disse år. Den viden bruger vil vi også i fremtiden til løbende videreudvikling og fornyelse af vores redskaber – så vi kan blive ved med at have de bedste redskaber til at understøtte god ledelse gennem dialog”, supplerer Jørgen Skovhus Haunstrup.

Grundlaget for denne udvikling er blandt andet Evovias egen forskningsaktivitet, som for tiden sker gennem LEVO-projektet (Ledelsesredskaber: Visionsledelse og Organisatorisk Performance) i et samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.

 

Samme vision under nyt navn

Selvom Evovias rejse langt fra er slut, er vi nået til et vendepunkt, hvor de har brug for at fortælle kernefortællingen på ny.

Vi er ikke blot et digitalt MUS-skema eller et HR-system. Vi er et digitalt ledelsesredskab, der hjælper organisationer med at udøve god ledelse – og derigennem skabe resultater på bundlinjen. Samtidig begynder vi i højere grad at optræde på den internationale scene, hvor det danskklingende Musskema.dk kan være svært at forstå. Vi har i øjeblikket brugere i over 20 lande, og vores redskab bruges på 13 forskellige sprog. Tiden er ved at være moden til et navneskifte,” fortæller Poul Langagergaard.

Evovias vision om at hjælpe flere ledere til at udøve mere og bedre ledelse er den samme, men fremover bliver det altså under navnet: Evovia – growing people and results.

EVO stammer fra evolve og evoke – at udvikle og fremkalde potentiale. VIA kan associeres med vejen derhen eller via dialog.

Evovia

 

Æbletræet afspejles i den visuelle identitet

Evovias nye logo bevarer illustrationen af et æbletræ, der samtid forestiller et menneske.

Siden virksomhedens start har vi talt med tusindvis af ledere om, hvad vi kan lære om ledelse af mennesker ved at se på æbletræer i en plantage. Vi kan nemlig lære overraskende meget om opfyldelse af grundlæggende behov og evnen til at levere gode og langsigtede resultater,” fortæller Joachim Langagergaard.

Æbletræet og æblernes organiske former går da også igen i hele Evovias visuelle identitet og farvepalette.

 

Download gratis ledelsesbog

Vil du læse mere om Evovias tilgang til ledelse? I vores kernefortælling ’Ledelse – som bærer frugt’ kan du blive klogere på, hvordan udviklingsdialoger med stor effekt kan anvendes til at styrke medarbejdernes oplevelse af at få dækket deres grundlæggende behov for mening, mestring, tilhør og autonomi, så de både kan og vil bidrage til at realisere organisationens vision og dermed skabe resultater.

New call-to-action