Gå-hjem arrangementer

Evovia inviterer til kvalitets gå-hjem arrangement

Kom til vores formidlingsarrangementer, og hør hvordan ledertræning og ledelsesredskaber kan give effekt i hverdagen

Af Joachim Langagergaard
Nyheder

Evovia inviterer til kvalitets gå-hjem arrangementer, hvor du kan høre om fundende fra LEVO-projektet. 

Udviklingsdirektør Jørgen Skovhus Haunstrup har brugt tre år på det omfattende forskningsprojekt. 4.500 medarbejdere og 226 ledere har deltaget i felteksperimentet med digitalt understøttede visionsdialoger.

Nu er konklusionerne klar!

Forskning viser, at effekten fra ledelsestræning ofte er begrænset, når man kommer tilbage i hverdagen. I LEVO-projektet er det derfor undersøgt, om og hvordan ledelsesredskaber kan nudge ledere til mere af den ønskede ledelse - og dermed bidrage til at øge værdien fra netop ledelsestræning. 

I forskningsprojektet er det også undersøgt, hvordan ledere kan bruge udviklingsdialoger til at bygge bro mellem organisationens målsætninger og medarbejdernes behov. Og om dynamiske og interaktive ledelsesredskaber har stærkere effekter på trivsel og resultatskabelse end tilsvarende statiske redskaber. 

Vi inviterer til to begivenheder, hvor du kan høre mere om disse fund, og hvordan indsigterne kan skabe værdi i hverdagen:

  • Mandag 20. november kl. 16-20, Smedien, Aarhus
  • Onsdag 22. november kl. 16-20, Nationalmuseet, København

Til begivenhederne får du helt konkret inspiration til:

  • Brug af digitale ledelsesredskaber for at gøre det lettere at udøve den ledelse, organisationen har brug for
  • Medarbejderudviklingsdialoger, der kan skabe trivsel, motivation og mening
  • Design af lederudviklingsforløb, der får reel effekt i hverdagen
champagne tapas festsalen2 smedien2