erhvervs-ph.d.

Ph.d.-projekt skal undersøge effekten af ledelsesredskaber

Vi kan nu løfte sløret for Jørgens første projekt: En erhvervs-ph.d., som skal undersøge og dokumentere effekten af analoge og digitale redskaber i dialogen mellem leder og medarbejder.

Af Joachim Langagergaard
Nyheder

Tilbage i januar 2020 trådte Jørgen Skovhus Haunstrup sine første skridt som udviklingsdirektør i Evovia Vi kan nu løfte sløret for Jørgens første projekt: En erhvervs-ph.d., som skal undersøge og dokumentere effekten af analoge og digitale redskaber i dialogen mellem leder og medarbejder. Ph.d.-projektet udarbejdes i samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og støttes af Innovationsfonden.

Jørgen, 1-2

 

Understøttelse af udviklende dialoger

Projektet er sat i verden for at bidrage med viden, som kan hjælpe lederne i den offentlige sektor til at udøve endnu bedre ledelse og dermed skabe endnu bedre resultater. Derfor er ambitionen, at der involveres omkring 225 ledere fra den kommunale beskæftigelsesindsats i forskningen.

Det er projektets tese, at en løsning ligger i en bedre dialog, og at digitale dialogredskaber er nyttige til at styrke og kvalificere dialogen mellem leder og medarbejder.

”Eksisterende forskning viser, at det er vanskeligt for de fleste ledere at opretholde en aktiv og målorienteret ledelsesindsats i det daglige. Der er nemlig en betydelig forskel mellem lederes intention om at udøve aktiv ledelse og den ledelsesadfærd, medarbejderne rent faktisk oplever”, fortæller Jørgen Skovhus Haunstrup, som er leder af projektet, og har 10 års ledelseserfaring fra beskæftigelsesområdet i den offentlige sektor.

”Vi har i mange år beskæftiget os med redskaber, der hjælper med at få medarbejderens stemme frem – netop med fokus på dialogen. Derfor er det enormt interessant at undersøge effekten af lederens dialog med medarbejderne om deres bidrag til realiseringen af virksomhedens vision og målsætninger”, fortsætter Joachim Langagergaard, cand.scient.pol. og direktør i Evovia, som skal fungere som en af Jørgens vejledere på projektet.

 

Et bredt forskningssamarbejde

Forskningen vil ske i et samarbejde mellem Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet og Evovia og støttes af Innovationsfonden med 1,1 millioner kroner.  

”Vi er gået ind i samarbejdet, fordi solid viden om, hvordan offentlig ledelse bedst skaber værdi, kræver samarbejde mellem forskere, ledelsespraktikere og de dygtige mennesker, der hver dag understøtter udøvelsen af ledelse, f.eks. via IT-løsninger. Vi har således flere samarbejder med konsulentvirksomheder, der er eksperter i – på forskellig vis – at understøtte ledelse i private og offentlige organisationer.

Samarbejde om et ph.d.-projekt er den allermest intensive måde at arbejde sammen på og har derfor også de største potentialer. Vores forventninger er, at Jørgen Haunstrups ph.d.-projekt vil kombinere det bedste fra den offentlige sektor med såvel forskningen som den dybe indsigt i understøttelse af medarbejder- og ledelsesudvikling, som Evovia repræsenterer”, fortæller centerleder Lotte Bøgh Andersen og lektor & vicecenterleder Christian Bøtcher Jakobsen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

 

nr6-1

 

Projektets betydning for kunder i Evovia

I Evovia har vi i årevis rådgivet i og høstet praktiske erfaringer med gode og anerkendende dialoger mellem ledere og medarbejdere hos en bred skare af virksomheder, organisationer og brancher. Vi oplever, at vores digitale redskab Evovia hjælper ledere til at forberede og kvalificere de udviklende dialoger, samtidig med at der bliver taget hånd om den vigtige opfølgning.

Med dette forskningsprojekt bliver det muligt at dokumentere effekten af dialogerne – ikke bare på praktiske erfaringer og subjektive holdninger, men på solid forskning og objektive resultater. I forskningsprojektet undersøger vi både analoge og digitale ledelsesredskaber – der er nemlig ikke tidligere forsket i, hvordan sådanne ledelsesredskaber understøtter ledelsesindsatsen og påvirker arbejdsmotivationen og resultatskabelsen. Med den viden på hånden, kan vi i fremtiden giver endnu bedre rådgivning til vores kunder.

Det udfordrer os også til fortsat at udvikle vores produkt og koble det på helt konkrete resultater.

”I en dialog om vores erhvervs-ph.d., blev vi konfronteret med spørgsmålet: Hvad gør I, hvis resultatet viser, at god dialog og digitale ledelsesredskaber ikke fremmer god ledelse og bedre resultatskabelse? Til det kunne vi svare prompte: I så fald må vi udvikle og gentænke vores redskab. Evovia hænger uløseligt sammen med god ledelse, og vi stræber til hver en tid efter at tilbyde et redskab, der hjælper ledere med at blive den leder, de ønsker at være”, fortæller CEO og stifter Poul Langagergaard, der betragter dette forskningssamarbejde som en milepæl i firmaets historie.