NYANSAT

Ny udviklingsdirektør skal styrke forskningsbaserede innovation

Pr. 1. januar 2020 tiltræder tidligere beskæftigelseschef og medlem af koncernledelsen i Silkeborg Kommune Jørgen Skovhus Haunstrup en nyoprettet stilling som udviklingsdirektør i Evovia for at styrke den forskningsbaserede innovation omkring vores digitale ledelsesredskaber.

Af Joachim Langagergaard
Nyheder

Pr. 1. januar 2020 tiltræder tidligere beskæftigelseschef og medlem af koncernledelsen i Silkeborg Kommune Jørgen Skovhus Haunstrup en nyoprettet stilling som udviklingsdirektør i Evovia for at styrke den forskningsbaserede innovation omkring vores digitale ledelsesredskaber.

Ledelsesforskning som en del af Evovias DNA

Vi oplever stigende fokus på kvaliteten af ledelse både i den offentlige og private sektor i Danmark. Særligt de offentlige ledere efterspørger forskningsbaseret viden som grundlag for deres ledelsespraksis. Det ligger i Evovias DNA at skabe ny viden inden for vores område, og derfor prioriterer vi at udvikle det forskningsmæssige fundament for vores produkter.

En lang række mindre undersøgelser indikerer, at vores produkter reelt skaber bedre ledelse og merværdi for vores kunder. Den markante vækst i antallet af ledere, der bruger vores redskaber, taler sit eget sprog. Men der mangler solid forskningsbaseret viden om, hvordan digitale ledelsesredskaber understøtter ledere og skaber organisatoriske resultater. Det er vigtigt for os at nå frem til den viden, så vi også i fremtiden kan tilbyde digitale ledelsesredskaber med afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden om ledelse.

 

Ph.d.-projekt om effekten af digitale ledelsesredskaber 

En af de allerførste milepæle for Evovias udviklingsdirektør bliver at udvikle et ph.d.-projekt omkring netop effekten af digitale ledelsesredskaber. Jørgen Skovhus Haunstrup udarbejder selv ph.d.-projektet, så han derved supplerer sin omfattende ledelseserfaring med dyb forskningsmæssig indsigt på området med det mål at kunne lede fremtidige forskningsprojekter i virksomheden og indgå i forskningssamarbejde med virksomhedens samarbejdspartnere.

”Megen forskning og praktisk erfaring peger på, at der ofte er uoverensstemmelse mellem den ledelsesadfærd, som lederen ønsker at udøve, og den ledelse som hun/han faktisk udøver. Og derfor er der al mulig grund til, at vi lægger os i selen for at udvikle redskaber, der bedst muligt hjælper ledere med at lede. Jeg er begejstret over at få lov til at træde ind i en veldreven virksomhed, der allerede har denne agenda, og som er villig til at investere massivt i at skabe ny viden og endnu bedre redskaber på området”, siger Jørgen Skovhus Haunstrup.

 

Jørgen Skovhus Haunstrups baggrund

Jørgen Skovhus Haunstrup bor i Aarhus med sin kone Lene og deres fire børn. Han er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og er i den afsluttende fase af en master i offentlig ledelse på Syddansk Universitet/Aarhus Universitet.

Under sin kandidatuddannelse startede han som konsulent hos Rambøll Management og arbejdede her i en årrække. De seneste 10 år har Jørgen arbejdet som leder i den offentlige sektor – senest som Beskæftigelseschef og medlem af koncernledelsen i Silkeborg Kommune siden 2015.