Særlige ydelser som tilkøb

Prisliste for supportens særlige ydelser

Evovia tilbyder en række særlige ydelser som tilkøb

Ydelse Varighed ca. Pris
Besøg af en konsulent
Her giver vi input til, hvordan I optimerer jeres 
brug Evovia og opsætningen heraf
2 timer


6.000 kr. + kørsel

Tolkning af grafer o.l.
Udviklende en-til-en-lederdialog om tolkning 
af grafer og handlingsplaner
1½ time pr. leder 4.500 kr. + kørsel
Særlige opgaver
Hos jer, eller dedikeret til en særlig opgave for jer og efter medgået tid
1 time 1.595 kr. + kørsel
Sletning af data - f.eks. afsnit i referat Fast pris 750 kr.

 

Anonym psykisk APV

Hvis jeres virksomhed ønsker at gennemføre en anonym psykisk APV, kan vi tilbyde at stå for den.

Evovia anbefaler altid APV – også den psykiske APV – som en ikke-anonym APV. Men hvis kunden af forskellige årsager ønsker en anonym af slagsen, kan denne også håndteres af Evovia. 

Der er to niveauer med to forskellige prissætninger:

 1. Vi står for opsætning og dataindsamling – og leverer en rapport pr. team med grafer og medarbejdernes samlede kommentarer, men uden navn på hvem der har skrevet hvad.
  Kunden står selv for analyse af grafer og indsatsområder og udarbejdelse af handlingsplaner og aftaler.
 • Vores arbejde indeholder alt omkring udsendelse, aftalt rykkeprocedure  og efterfølgende rapport og statistik. Rapporten kan indeholde opsamling af kommentarer i anonymiseret form.
 • Prisen for 1. er 2.000 kr. pr. team.
 1. Vi står for opsætning og dataindsamling – og leverer en rapport pr. team med grafer og medarbejdernes samlede kommentarer, men uden navn på hvem der har skrevet hvad, og leverer endvidere en rapport med anbefalede indsatser og handlingsområder.
  Kunden står selv for udarbejdelse af handlingsplaner og aftaler, som sker i Evovias redskab.
 • Vores arbejde indeholder alt omkring udsendelse, aftalt rykkeprocedure  og efterfølgende rapport og statistik. Rapporten kan indeholde opsamling af medarbejdernes samlede kommentarer uden navn.
 • Endvidere afleveres en rapport med anbefalede indsatser og handlingsområder og evt. med nogle prioriteringer.
 • Prisen for denne er 2.500 kr. pr. team.

Forudsætningen for disse priser er, at organisationen er oprettet i Evovia. Se priser her.

Alternativt kan kunden selv opsætte og stå for en anonym trivselsundersøgelse i survey-værktøjet. Læs mere her.

 

Alle priser er ekskl. moms og 2023-priser