Sønderborg Kommune

Sygefravær i kommunen reduceret med 54 fuldtidsstillinger

Sønderborg Kommune har igennem de sidste år haft fokus på at kvalificere håndteringen af sygefravær og skabe mere trivsel hos deres medarbejdere. "Vi er gået fra at være blandt de 10 dårligste kommuner til at være blandt de 10 bedste", siger kommunaldirektør Tim Hansen.


Indsatsen startede allerede i 2012. Forvaltningen Social og Sundhed udtrykte i den forbindelse et behov for at få kommunes samarbejdsaftale ”God dialog om sygefravær” koblet sammen med det elektroniske dialogværktøj fra Evovia.

Kommunen havde allerede i forvejen et godt samarbejde med Evovia om medarbejderudviklingssamtaler, og derfor var det naturligt at inddrage Poul Langagergaard i udviklingen.

”Vi har oplevet stor velvilje og professionel kvalificering af vores behov og idé for at få udviklet et elektronisk dialog værktøj. Vi havde brug for et værktøj, der dels kunne hjælpe alle parter med at huske, hvornår samtaler skal finde sted i forhold til den overordnede samarbejdsaftale på dag 1, 5, 14, 28, dels et værktøj der kunne skabe gennemsigtighed i de aftaler, medarbejdere og ledere indgår i samtalerne” siger Tim Hansen, direktør for Social og Sundhed i Sønderborg Kommune.

"Den fokuserede indsats viser sig at have båret frugt, idet kommunen som helhed har reduceret fraværet svarende til 54 fuldtidsstillinger, heraf kommer de 25 fra Social og Sundhed", ifølge Tim Hansen. Effekten har med andre ord været, at borgerne i kommunen har fået mere end 11.000 arbejdsdage som følge af det lavere sygefravær.

”Vi er rigtig glade for den udvikling og at vi, for at nå vores mål, hurtigt kunne omsætte et behov til virkelighed i samarbejde med Evovia.
Vi har gennemført en evaluering, der med tydelighed viser, at langt hovedparten af de medarbejdere og ledere, der har anvendt Sygefraværsdialog, oplever, at det er med til at kvalificere samtalerne, er nemt at anvende og opleves positivt” siger Tim Hansen.

Hør mere om Sønderborg Kommunes brug af Evovia i videoen nedenunder.

Hvis du vil læse mere uddybende om casen i ”Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen”, så klik her: https://dssnet.dk/systematisk-dialog-nedbragte-sygefravaeret-i-soenderborg/

Den fokuserede indsats viser sig at have båret frugt, idet kommunen som helhed har reduceret fraværet svarende til 54 fuldtidsstillinger, og heraf kommer de 25 fra Social og Sundhed.

Lad os tage en snak om mulighederne

Vi ringer dig op, så vi sammen kan finde en løsning.