Efter MUS-samtalen

Husk at følge op på MUS-samtalen

Referatet fra medarbejderudviklingssamtalen må ikke gemmes væk i arkivskabet indtil I mødes igen næste år. Det er vigtigt at følge op må dialogen og jeres aftaler løbende.

Af Joachim Langagergaard

Medarbejderudviklingssamtalen tager et helt år

Som vi nævnte tidligere, er MUS-samtalen den dialog, der sparker kommende års udviklingsarbejde og fokusområder i gang. Det er altså her, I aftaler, hvad I skal tale om fremadrettet.

Det kan være en god idé at sætte system i opfølgningen, så I sikrer den løbende udvikling i hverdagen, hvor driften ellers hurtigt kan komme til at tage al fokus.

Vi anbefaler, at leder og medarbejder holder løbende 1:1-samtaler om drift og udvikling. Lav eventuelt en fast spørgeramme, så I kommer omkring udviklingsområderne, virksomhedens vision og den aftalte retning for arbejdet.

 

Data giver dig indsigt

Hvis dit MUS-system er digitalt eller på anden måde giver dig sammenlignelige data, kan du trække statistikker for dine medarbejderudviklingssamtaler.

Du kan fx sammenligne dine data med øvrige afdelinger og se, om der er nogle områder, der kræver særlig opmærksomhed. Eller måske ser du en opadgående eller nedadgående tendens i sammenligningen med dine tidligere MUS-samtaler.

Denne viden kan være gavnlig i forhold til at vurdere, om I bevæger jer i den rigtige retning, om medarbejderne trives, udvikles og bliver i organisationen.