ERHVERVS-PH.D.

Inspiration til god ledelse på Harvard Kennedy School, Boston USA

Joachim Langagergaard har i april 2022 været i Boston for at besøge udviklingsdirektør Jørgen Skovhus Haunstrup

Af Joachim Langagergaard
Blog

Joachim Langagergaard har i april 2022 været i Boston for at besøge og holde møder med Evovias udviklingsdirektør Jørgen Skovhus Haunstrup, der lige nu arbejder med sin ph.d. på Harvard Kennedy School.

Vi har i Evovia altid sagt, at vi baserer vores digitale ledelsesredsaber og undervisning af ledere på anerkendt forskning. På samme tid har vi en stærk personlig vision om at gøre flere ledere til bedre ledere. Derfor kunne jeg mærke i samme øjeblik, jeg gik ind gennem døren på Harvard Kennedy School, at jeg var kommet til det helt rette sted: Overalt i bygningen står essensen af J. F. Kennedys berømte citat: ”Ask what you can do”.

Harvard1-1

”Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country”, lyder citatet i sin helhed. Når det kommer til ledelse, er det netop essensen at fokusere på ”ask what you can do”. Vi ved fra ledelsesforskningen, at medarbejdere har brug for at have en tydelig og attraktiv vision at arbejde efter, og på samme tid have en klar oplevelse af, hvad jeg kan gøre for at bidrage reelt til at realisere denne vision. Med andre ord: ”ask what you can do” handler ikke bare om, at Kennedy ville have borgerne til at lade være med at forvente noget af sin regering, men han kendte til det potentiale, der ligger i at føle, at man bidrager personligt til realiseringen af en større vision.

Harvard3-1

I løbet af ugen har Jørgen og Joachim arbejdet sammen på flere forskellige vinkler på ph.d. projektet, der kommer til at bidrage til viden om, hvordan man bygger bro mellem organisationens vision og medarbejdernes engagement ved hjælp af dialoger som middel til at sikre, at medarbejderne oplever, at deres psykologiske grundbehov (mening, mestring, tilhør og autonomi) reelt dækkes. Det er fortsat for tidligt at løfte sløret for, hvad vi finder i datasættet, men vi nærmer os de første udgivelser af artikler til førende videnskabelige tidsskrifter. Artikler som Jørgen også skal formidle til andre forskere på konferencer.

Harvard6-1

Derfor var det enormt givende at have en uge til at drøfte forskellige vinkler og indfaldsvinkler på den viden, vi er ved at skabe. Herhjemme i Danmark arbejder Jørgen jo på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet, og selvom det faktisk er et af verdens førende forskningscentre for ledelse, er det jo meget inspirerende at få forskere på Harvard Kennedy School til at give deres vinkler med på projektet.

Harvard4-1

Men forskning og videnskabelige artikler er ikke alt. Derfor brugte vi også en del tid på at arbejde sammen om redigeringen af en praktisk orienteret kerne-bog om ledelse, der bærer frugt. Denne bog skriver vi sammen med vores CEO Poul Langagergaard, så vi havde også anledning til at koordinere pointer og redigere afsnit sammen. Bogen udkommer i forbindelse med at vi lancerer vores nye hjemmeside den 17. maj i år.

Når man er på Harvard Kennedy School, er der altid besøg af spændende mennesker fra hele verden. Denne gang var ingen undtagelse. Jørgen og jeg deltog bl.a. i et arrangement med Advanced Leadership Institute, hvor topledere med mange års erfaring samles på Harvard for at bruge af deres erfaringer og netværk for at gøre forskel i verden – ”ask what you can do” – og på den måde give tilbage til samfundet af deres erfaringer. Flere var her meget interesserede i vores vision om at gøre flere ledere til bedre ledere ved at udstyre dem med gode digitale dialogbaserede ledelsesredskaber og træne dem en smule i mindset og anvendelse.

Harvard2-1

Det var også interessant og hyggeligt at hilse på Jørgens kolleger på Taubman centeret på Harvard Kennedy School, som har kontor på gangene omkring Jørgens kontor.

Sidst men ikke mindst var det fantastisk inspirerende at mærke hele værdisættet i Harvard University som institution. Harvards slogan er ”Veritas” – sandhed. Vi mødte flere eksempler på, hvordan de er meget bevidste om, at verden har brug ”verifikation”: sandhed, åbenhed og ærlighed. Det gælder både i nyhederne, medierne, forskningen og i relationerne mellem ledere og medarbejdere i organisationer.

Harvard5-1

Al denne inspiration og viden vil vi nu arbejde målrettet for at give videre til jer, vores mange tusinde kunder, der bruger Evovia til dialoger mellem ledere og medarbejdere. Til jer, der søger efter måder at få bygget bro mellem jeres organisations målsætninger og medarbejderes motivation og engagement.

Vores vision er klar: Vi ønsker at gøre flere ledere bedre – bl.a. ved at få flere ledere til at forstå, at der ikke findes dårlige medarbejdere, men at alle mennesker dybest set skal guides til at stille Kennedys grundlæggende spørgsmål: Hvad kan jeg gøre for vores kunder/borgere/beboere/elever/kolleger/studerende/etc.