Gå-hjem arrangementer

Stor opbakning og engagement til gå-hjem arrangementer

20. og 22. november inviterede vi til arrangementer i Aarhus og København i forlængelse af LEVO-projektet - og vi er begestrede for den massive opbakning

Af Joachim Langagergaard
Nyheder

Vi oplevede en forrygende opbakning til vores to gå-hjem arrangementer i sidste uge, og vi er begejstrede for, hvor god modtagelse oplæggene fik. 

Over 300 ledelsesinteresserede deltog i de to arrangementer, hvor der var oplæg fra Christian Bøtcher Jacobsen og Lotte Bøgh Andersen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, ligesom udviklingsdirektør Jørgen Skovhus Haunstrup var på scenen.

Arrangementerne blev holdt med afsæt i forskningsprojektet LEVO, som udgør grundlaget for Jørgens ph.d.-projekt, som han forsvarede tidligere i november. Til arrangementerne kunne man høre mere om fundene, og hvordan de kan bidrage til, at organisationer gennem dialoger og med hjælp fra redskaber kan få mere ud af medarbejderudviklingsforløb.

"Det var virkelig meningsfuldt at få lov at præsentere den nye viden fra forskningsprojektet med fokus på, hvordan den bruges og kan gøre en forskel for ledere og medarbejdere. Og så var det helt fantastisk at opleve det store engagement!  Deltagerne havde rigtigt mange gode refleksioner, som var med til at løfte arrangementerne - og vi glæder os enormt til at dykke ned i dem og få dem tænkt ind i vores arbejde," siger udviklingsdirektør Jørgen Skovhus Haunstrup.

Der var flere relevante pointer fra scenen.

  • Lotte Bøgh Andersen og Christian Bøtcher Jacobsen startede med at give praksisrelevante indsigter fra ledelsesforskningen, og de kom blandt andet ind på, hvor vigtigt det er løbende at træne ledelse
  • Herefter udfoldede Jørgen Skovhus Haunstrup indsigter om, hvorfor visionsledelse er vigtigt at prioritere, og hvordan LEVO-projektet viser, at udviklingsdialoger kan øge mening autonomi og engagement
  • Jørgen delte også egne erfaringer om at komme hjem fra lederkurser og være topmotiveret - men at kortsigtede deadlines hurtigt stjæler fokus, når man er tilbage i hverdagen
  • Dette blev afsættet til en præsentation af LEVO-projektets fund i forhold til, hvordan ledelsesredskaber kan øge effekten af ledertræning ved at støtte den ønskede adfærd i de konkrete situationer, hvor den skal udøves - i selve udviklingsdialogen

Til arrangementerne var der indlagt tre refleksionspauser, hvor deltagerne kunne drøfte deres oplevelse af oplæggene, og deres erfaringer fra organisationen. Deltagerne blev opfordret til at dele deres oplevelser på en digital væg, hvor man samtidig kunne interagere med hinandens kommentarer.

Det var der virkelig stor opbakning til, og det var tydeligt, oplæggene satte refleksioner i gang med flere hundrede posts og kommentarer.

 

Udvalgte kommentarer fra refleksionerne:

"Vi bruger digitale redskaber meget til at engagere og nudge ledere. Vores ledere har en travl hverdag og realiteten er at ting og “HR” ikke slår igennem, hvis ikke vi forankrer det på flere fronter. Vi kommer aldrig til at kunne samle alle ledere til en træning eller sørge for, at alle ledere læser den samme lange mail grundigt. Så digitale redskaber er super vigtige."

"Der er meget lidt plads til dialog om visioner. I dagligdagen fylder mål og resultater overholdelse af lovgivning mv. Jeg taler med medarbejderne i korte øjeblikke om visioner. Det vil jeg gerne gøre mere plads til."

"Udviklingsdialoger har stor betydning i formidlingen af eks. strategi for de kommende år. Dertil vil der være et fokus på dialogen til/fra og med organisationen - uden hinandens perspektiver kan vi ikke nå strategiens mål. En udfordring kunne være, hvis ikke man har et klart budskab (eks. hvis politiske agendaer ændrer sig i anden retning). Hos os trak politikerne en central beslutning retur for at ændre det til anden retning, som ikke havde været i en dialogisk proces. Medarbejderne blev selvsagt frustrerede, og vi startede processen forfra for at skabe følgeskab og afsæt for at omsætte beslutningen. "

"Vi er hos os meget digitale på alt der omhandler drift. Vi har data på alt. Når det kommer til ledelse, er vi ikke digitale - langt fra. 
Jeg tænker, at det kunne have en stor effekt hos os at bruge digitale værktøjer til ledelse. Vi har mange ledere, der er forfremmet i organisationen og har en meget praktisk opgaveorienteret tilgang til ledelse. Et digitalt redskab vil kunne gøre lettere for dem og en fantastisk mulighed for at sætte ledelse på agendaen. 
Min bekymring vil være, at vi kommer til at gemme os bag en skærm og glemmer at se virkeligheden. Vi har mange timelønnede og ufaglærte i organisationen. Hvordan får man de digitale redskaber gjort nemt og synligt for dem? Vigtigt at det kan skabe værdi på alle niveauer. Superinteressant at dykke ned i."

 

Udvalgte slides:

 

Billeder fra Aarhus:

Billeder fra København: