Særlige ydelser som tilkøb

Prisliste for databehandleraftalens særlige ydelser

Parterne har aftalt, at følgende konkrete opgaver udføres af Databehandleren til den aftalte fakturering

Opgave Vederlag
Databehandleraftalens afsnit "Bistand til kunden", hvoraf det fremgår hvilke dele, der er uden beregning og hvilke dele, der aftales fakturering for Faktureres for medgået tid med gældende timesats, se her
Databehandleraftalens afsnit vedr. Ændring af instruksen, hvoraf det fremgår under hvilke forudsætninger den dataansvarlige faktureres for omkostningerne herved. Faktureres for medgået tid med gældende timesats, se her
Skriftlig erklæring fra ledelsen

Uden beregning

Årligt review, revisionserklæring (ISAE 3000) – udarbejdet af Evovias revisor, Deloitte, lægges årligt på den interne MUS-secureside (første gang F2019) Uden beregning
Fysisk møde med dataansvarlige Faktureres for medgået tid med gældende timesats, se her
Audit, hvor dataansvarlige ønsker en 3-part ind til at foretage en sikkerhedsgennemgang Faktureres for medgået tid med gældende timesats, se her

 

Version, marts 2018