MEDARBEJDERTRIVSEL

Nyt Survey-modul: Lav dine egne trivselsundersøgelser

1. oktober 2020 lancerer vi et helt nyt modul, som kan bruges til at lave trivselsmålinger eller trivselsundersøgelser blandt medarbejderne i organisationen.

Af Joachim Langagergaard
Blog
1. oktober 2020 lancerer vi et helt nyt modul, som kan bruges til at lave trivselsmålinger eller trivselsundersøgelser blandt medarbejderne i organisationen.

Modulet kan også bruges til at lave mindre målinger for enkelte afdelinger eller målinger på bestemte temaer. Fx trivselsmålinger efter en fusion, omorganisering, skift i ledelsen, store forandringer i forbindelse med Covid-19 eller lignende, hvor der er behov for at lokalisere eventuelle problemer.

I første omgang er modulet tilknyttet hovedorganisationen i firmaet. Det vil sige, at der kan laves målinger for de brugere, der er oprettet og indgår i et team i Evovia.

Ikke blot en statusmåling men også handling

Det har været vigtigt for os at udvikle et trivselsmålingsredskab, der skiller sig ud fra andre udbydere ved at  leverer mere end blot en måling og en graf. 

Når man laver en undersøgelse i vores survey-modul, kan man danne en anonym rapport. Har den rapportansvarlige givet adgang til det, kan de enkelte ledere åbne survey-modulet og trække anonyme rapporter for deres egne afdelinger eller teams. Lederen kan bruge gruppereferatet til at tage en dialog med medarbejderne på baggrund af undersøgelsen og lave en handleplan i form af aftaler direkte i Evovia. Opfølgningsmails ved deadline sikrer, at der bliver fulgt op.

Det bliver altså muligt at handle på baggrund at selve undersøgelsen.

Laves der nye undersøgelser med samme spørgeramme og samme udsnit af organisationen, kan disse trækkes i en samlet rapport, så det bliver tydeligt, om tiltagene virker.

Som det er tilfældet i hele Evovias system, opbevares data korrekt i forhold til GDPR.

 

Værktøjets funktioner:

  • Benyt egne spørgerammer eller Evovias standardversioner.
  • Standardspørgerammen til trivselsundersøgelser er udviklet på baggrund af viden fra ledelsesforskningen.
  • Rapporterne er i udgangspunktet 100 procent anonyme for alle i organisationen. Den rapportansvarlige kan dog vælge, at målingen ikke er anonym for den rapportansvarlige. Er rapporten ikke anonym for den rapportansvarlige, markeres det tydeligt for alle, der deltager i undersøgelsen. 
  • Træk rapporter helt ned på team og afdelingsniveau.
  • Sammenlign data på tværs af afdelinger og tidsperioder (hvis undersøgelserne er lavet for samme udsnit af organisationen og med samme spørgeramme).
  • Giv lederne mulighed for at lave handlingsplaner på baggrund af de enkelte undersøgelser.
  • Skriv referat og opret aftaler med mailremindere ved deadline.